fbpx

All posts tagged "VAT Refund"

  • 4.6K
    10
    News

    ตรุษจีนนี้มีอั่งเปา! รัฐคืน VAT 5% สำหรับผู้ถือ Debit + PromptPay

            สำหรับผู้ที่ใช้บัตร Debit และมีบัญชี PromptPay ที่ผูกบัตรประชาชนเอาไว้ต้องมีเฮกันแน่นอนหลังจากที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงตรุษจีน ตั้งงบ 1 หมื่นล้านบาทคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้ถึง 5% ให้ประชาชนที่ถือและใช้บัตร Debit ในการจับจ่ายใช้สอยช่วงตรุษจีน

To Top