True เดินหน้าโครงการ Single Grid เพื่อลดความซ้ำซ้อนของเสาสัญญาณ เพราะหลังจากที่ True และ dtac ควบรวมกันเท่ากับว่าจำนวนของเสาสัญญาณที่มีในมือนั้นก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดสรรทรัพยากร ลดสัญญาณรบกวน จึงต้องมีการนำเสาสัญญาณบางส่วนที่เกินจำเป็นออกไป เพื่อให้บริการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเสาที่เหลืออยู่นั้นจะทำหน้าที่แทนเสาต้นที่ถูกย้ายออกไป และให้บริการครบทุกคลื่นความถี่เหมือนเดิม เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้งานไม่ได้รับผลกระทบ ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเสาสัญญาณไม่ได้ลดลง

Single Grid คืออะไร

Single Grid คือการผสานสองเครือข่ายให้รวมเป็นหนึ่งเดียว หรือรวมระบบหลังบ้านให้เหลือแค่อย่างเดียว อย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้าที่จะเกิดการควบรวมนั้น ทั้งสองค่ายนี้ต่างเป็นคู่แข่งกัน และต้องทำเครือข่ายของตัวเองให้ดี ครอบคลุมด้วยกันทั้งคู่ ทำให้บางพื้นที่มีเสาสัญญาณของทั้งสองค่ายอยู่ด้วยกัน

ดังนั้นเพื่อลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา แม้ว่าจะลดเสาสัญญาณลง แต่ตัวสถานีฐานยังคงมีจำนวนเท่าเดิมเท่ากับว่าความหนาแน่น และครอบคลุมของสัญญาณก็เท่าเดิมเช่นกัน

ทำ Single Grid แล้วได้อะไร

การทำ Single Grid นอกจากช่วยเรื่องลดความซ้ำซ้อนของเสาสัญญาณแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วย เพราะจำนวนเสาลดลงก็ลดการใช้ไฟฟ้าลง และมีการนำ AI เข้ามาช่วยคำนวณการใช้พลังงานของเครือข่ายอย่างเหมาะสมด้วย

การลดเสาสัญญาณลงหมายความว่าตัวเสาสัญญาณที่เหลือต้องทำหน้าที่กระจายคลื่นความถี่ของเสาตัวที่เอาออกด้วย ทำให้สามารถทำ Carrier Aggregation หรือการรวมคลื่นความถี่หลาย ๆ คลื่นความถี่เข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก True และ dtac มีคลื่นความถี่อยู่ในมือหลายความถี่มากทั้ง 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz และ 2600 MHz

ซึ่งเป็นการทำ Carrier Aggregation นั้นช่วยให้ได้ความเร็ว และแบนด์วิดท์เพิ่มด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ True และ dtac ด้วยว่าจะนำคลื่นความถี่เหล่านี้ไปใช้งานในแต่ละพื้นที่อย่างไร เพราะบางพื้นที่อาจไม่ได้ปล่อยคลื่นความถี่พร้อมกันหลายความถี่

ส่วนเสาสัญญาณที่ถูกนำออกอาจถูกหมุนเวียนไปให้บริการในพื้นที่อื่น เข้าไปอุดรูรั่วพื้นที่สัญญาณอ่อน โดยได้มีการตั้งเป้าหมายการให้บริการ 5G ในปี 2568 ต้องมีพื้นที่ครอบคลุมราว 97%

เริ่มใช้ Single Grid เมื่อไหร่

ถ้าดูตาม Roadmap ต้องบอกว่าตอนนี้ “เริ่มใช้แล้ว” ในบางพื้นที่ ปัจจุบันลูกค้าของทั้ง True และ dtac สามารถใช้งานเสาสัญญาณของกันและกันได้ ในบางพื้นที่ไม่ต้องวิ่งผ่านระบบ Roaming ของแต่ละเครือข่ายแล้ว วิ่งตรง ๆ ไปเลย

อย่างไรก็ตามหลังจากที่โครงการนี้แล้วเสร็จก็ต้องดูกันต่อไปว่าสัญญาณจะดรอปลง หรือดีขึ้นแค่ไหน เพราะหลังจากการควบรวมแล้วเสร็จ ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าพบปัญหาในการใช้งาน ไม่ว่าจะเน็ตอืด เน็ตช้า สัญญาณดรอป ทำให้เกิดความกังวลว่าถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรจะกระทบกับการใช้งานจริงหรือไม่ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตากันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะดีขึ้นจริงตามคำกล่าวอ้างแค่ไหน

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์