หลังจากมีข่าวไม่ดีกับ zenPad ไปหลายทีจนมีคน Cancel และขอเงินคืนจำนวนมาก ล่าสุด Engadget ได้รับเอกสารยืนยันจากทางผู้ผลิต zenPad แล้วว่ามันเป็นของจริงและได้มีการสั่ง Stock ไว้ 500 ชิ้นด้วยกัน

โดย zenPad จริงๆแล้วก็คือ SMiT Tablet ที่ถูก Rebrand เป็นชื่อว่า zenPad นั่นเอง

พอเรื่องออกมาแบบนี้ก็รู้สึกเสียดายโอกาสงามๆของผู้ผลิต zenPad ที่ไม่ดูแลลูกค้าให้ดีพอ จนเครื่องถูกยกเลิกหมดแบบนี้

Source: Engadget