วันอาทิตย์ ที่ 22 พ.ค 65 นี้จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่า กทม. กันแล้ว ถ้าใครไม่สะดวกไปจริงๆ ติดธุระ หรือมีเหตุจำเป็นใดๆ ทางกรุงเทพมหานคร ได้เปิดตัวเว็บไซต์และแอป Smart Vote ที่ให้เราสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแบบออนไลน์ได้ โดยการแจ้งสาเหตุแบบออนไลน์นี้ จะทำให้เราไม่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง และเพิ่มความสะดวกให้เรามากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้ เราจะต้องยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์เท่านั้น

การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แบบออนไลน์มีข้อจำกัดยังไงกันบ้าง

 1. เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของการเลือกตั้งแต่ละประเภทการเลือกตั้ง
 2.  ต้องแจ้งเหตุในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
  2.1 ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน (แจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 พ.ค.65 )
  2.2 ภายใน 7 วัน หลังจากวันเลือกตั้ง (แจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 23- 29 พ.ค.65)

วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แบบออนไลน์ทำได้ 2 วีธี

1.แจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน

เราสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ และทำการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่ทางเว็บไซต์ขึ้นช่องกรอกข้อมูลได้เลยครับ
ผ่านลิ้งค์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

2.แจ้งผ่านผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote

วิธีการแจ้งผ่านแอปจะมีขั้นตอนที่เยอะกว่านิดนึง ส่วนแรกเราต้องเลือกประเภทของการเลือกตั้งและเลือกข้อมูลการแจ้งเหตุก่อนครับ
*แอป Smart Vote นอกจากจะเอาไว้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้ง และดูข้อมูลการเลือกตั้งได้ด้วยครับ (ตัวแอปจะเหมือนเป็น Gateway คอนเท้นต์เพิ่มเติม แอปจะ Redirect เราไปที่เว็บไซต์)

ถัดมาแอปจะพาเรา Redirect ไปยังเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์เดียวกับที่เราแนะนำไปในวิธีที่ 1 เราจะต้องกรอกข้อมูลตามขั้นตอนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

 

สามารถเข้าไปดาว์นโหลดได้ที่นี่เลยครับมีทั้งบน Android และ iOS

 

ถ้าเราไม่ไปเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้น และเราจะเสียสิทธิอะไรบ้าง?

คนที่เพิกเฉย หรือ ไม่ไป ออกเสียงเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตามช่วงเวลาที่กำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 จะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองยาวถึง 2 ปี

จำกัดสิทธิทางการเมืองอะไรบ้าง?

 1. สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
 2. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
 3. สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 4. ต้องห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. ต้องห้ามดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และนี่ก็เป็นอีกวิธีที่ทางกรุงเทพมหานครช่วยอำนวยความสะดวกแบบออนไลน์ให้เราอีก 1 ช่องทางครับ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้เพื่อนๆที่ไม่สะดวกไปเลือกตั้ง รู้วิธีการยื่นเรื่องแจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ เพื่อตัวเราเองจะได้ไม่โดนจำกัดสิทธิทางการเมืองด้วย

 

ที่มา : thasobsao.go.th  Thaipost