กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 2566 แล้ว เป็นวันที่ 14 พ.ค. 2566 และให้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 7 พ.ค. 2566 ดังนั้นผู้ที่มีสิทธิเลือกเลือกตั้งหลายคนอยู่นอกพื้นที่ยังติดปัญหาเรื่องการเดินทางอยู่  สามารถลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดผ่านระบบออนไลน์ ได้ในวันที่ 25 มี.ค. – 9 เม.ย. 2566 ส่วนจะมีขั้นตอนการลงทะเบียน และต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างก็มาดูกันได้เลยค่ะ

 

ที่มา FB : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไทม์ไลน์การเลือกตั้ง 2566 ดังนี้

 • วันที่ 25 มี.ค. – 9 เม.ย. 2566 เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร
 • วันที่ 7-13 และ 15-21 พ.ค. 2566 เป็นวันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิได้
 • วันที่ 7 พ.ค. 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร และเป็นวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
 • วันที่ 14 พ.ค. 2566 วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเปิดตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะคะ

ที่มา FB : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1.ผู้อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

2.ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

3.ผู้ที่ต้องการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าออนไลน์ต้องยื่นเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันจริง นอกเขตเลือกตั้งต่อนายทะเบียน 30 วันก่อนวันเลือกตั้ง

เมื่อเช็คสิทธิเรียบร้อยแล้วเลื่อนลงมาดูขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะ

ข้อมูล/เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งเว็บไซต์จะบันทึกข้อมูลส่วนตัวของเราเหล่านี้เข้าไปในระบบค่ะ

1.เลขประจําตัวประชาชน
2.ชื่อตัว ชื่อสกุล
3.วัน/เดือน/ปีเกิด
4.หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน
5.เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก) ดูได้จากทะเบียนบ้านเลย
6.สถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

 

การยื่นขอเลือกตั้งล่วงหน้า สามารถทำได้ 2 วิธี

1.ผ่านออนไลน์

2.ยื่นด้วยตัวเองผ่านสำนักงานเขต/สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น

 

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านออนไลน์

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนออนไลน์ จะเปิดให้เข้าลงทะเบียน 3 ช่องทาง คือ

1.เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main

 • นำข้อมูลที่เตรียมไว้มากรอกตามช่อง
 • กดตรวจสอบข้อมูล
 • หน้าเว็บไซต์ก็จะให้เราเลือกจังหวัดและเขตที่ต้องการเลือกตั้งล่วงหน้า
 • กดบันทึกข้อมูลและบันทึกหลักฐานไว้เพื่อเอาไปยื่นในวันเลือกตั้ง

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 

เลือกจังหวัดและเขตที่ต้องการไปเลือกตั้ง 

2.แอป Smart Vote สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS

 • เข้าไปที่หน้าแอป
 • กดเลือกตั้ง ส.ส.
 • เข้าไปที่ตรวจสอบสิทธิ/แจ้งเหตุและลงทะเบียนเลือกตั้ง
 • กด”ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง”
 • กรอกข้อมูลที่เตรียมไว้
 • เลือกจังหวัดและเขตพื้นที่ที่ต้องการเข้าไปเลือกตั้งนอกเขต
 • ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

 

อันนี้คือหน้าตาหน้าหลักของการเข้าใช้งานลงทะเบียนผ่านแอป Smartvote ให้เข้าไปที่เลือกตั้งส.ส. > ตรวจสอบสิทธิ/แจ้งเหตุปละลงทะเบียนเลือกตั้ง > ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง 

สำหรับผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนแล้วและเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งนอกเขตก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หรือใครที่เปลี่ยนใจกลับบ้านไปเลือกตั้งตามเขตในบ้านเกิดของตนเองก็สามารถกดยกเลิกการลงทะเบียนได้ และหลังจากเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสร็จแล้วก็อย่าลืมกด “บันทึกข้อมูล” นะคะ หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วระบบจะแสดงแบบตอบรับเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งผู้ใช้งานจะต้องเก็บไว้เพื่อนำไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดที่เราได้เลือกไว้

3.ลงทะเบียนผ่าน ThaiD

การลงทะเบียนผ่าน ThaiD เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายที่สุด เพราะเรามีข้อมูลส่วนตัวในแอปอยู่แล้ว

 • เข้าแอป ThaID
 • กดเลือกลงทะเบียนออนไลน์ที่ BORA PORTAL Update!!! 
 • คลิกลิงก์ที่ปรากฎอยู่บนหน้าแอป ซึ่งแอปก็จะนำเราเข้าสู่หน้าเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 • เลือก Login ด้วย ThaiID 
 • เข้าสู่หน้าที่มี Qr Code เลือกเข้าสู่ระบบด้วย ThaID 
 • กดยินยอมเพื่อยืนยันตัวตน
 • เลือกระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
 • เลือกลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง (สามารถเลือกแบบนอกราชอาณาจักรได้ด้วย)
 • ระบบจะขึ้นข้อมูลชื่อ, จังหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง และวันที่เลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. 2566
 • เลือกจังหวัดและเขตพื้นที่ที่ต้องการเข้าไปเลือกตั้งนอกเขต
 • กดบันทึกข้อมูล

เมื่อลงทะเบียนเสร็จระบบจะขึ้นว่า “ลงทะเบียนสำเร็จ” เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

กดเลือกลงทะเบียนออนไลน์ที่ BORA PORTAL Update!!! ผ่าน ThaID 

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
เลือก Login ด้วย ThaID 

เลือกระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

ระบบจะขึ้นชื่อ จังหวัด และวันเลือกตั้งล้วงหน้าให้ จากนั้นให้เราเลือกจังหวัดและเขตพื้นที่ที่ต้องการเข้าไปเลือกตั้งนอกเขต และกดบันทึกข้อมูล

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแบบยื่นด้วยตัวเองผ่านสำนักงานเขต/สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น

เอกสารที่ต้องใช้

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน

กรณีเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง ต้องมีเอกสารคำสั่งจากราชการหรือหนังสือรับรองจากภาครัฐด้วย

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าการยื่นที่สำนักงานเขต

1.ยื่นคำแบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่ที่สำนักงานเขต (สามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนได้)

2.ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานเขต จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่

แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากวิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง>นอกเขตเลือกตั้ง > แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน 

นับถอยหลังก่อนถึงวันเลือกตั้ง 2566 ใครที่มีพื้นที่อยู่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกเดินทางเข้าไปเลือกตั้งก็ให้รีบเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะ ทางกกต.จะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 9 เม.ย 2566 นี้เท่านั้น หากไม่ลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พ.ค. 2566 ได้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราแล้วล่ะค่ะว่าต้องการยื่นข้อมูลทางไหน และถ้าหากมีข้อมูลอื่น ๆ อัปเดตเพิ่มเติมยังไงจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

 

ที่มา :  PPTVHD36,   TrueID,   ฐานเศรษฐกิจ , Smartvote