เอากราฟ Platform Versions ของแอนดรอยด์มาให้ดูกันอีกครั้ง
เมื่อครั้งที่แล้วจะเห็นว่ายังไม่มี Android 2.2 มาแต่ครั้งมีมาแล้วครับ (เห็นว่าคุณ tanit9999 ถามหาอยู่ ^^)
จากกราฟจะเห็นว่ามี Android 2.2 อยู่ 1.8% (รวมถึง ROM ที่ยังไม่ได้เป็น standard ด้วย)
และ Android 2.1 เพิ่มมาอีก 3.1% เป็น 53.1% แล้ว

อันนี้ก็จะเป็นกราฟเปรียบเทียบ Platform Versions ตั้งแต่เดือน 02/2010 ถึง 07/2010

Note:
– ข้อมูลตัวเลขมือถือแอนดรอยด์ในแต่ละเวอร์ชั่นได้จาก Android Market ในช่วง14วันจนถึงวันที่ระบุไว้ในภาพ
– อีก 0.3% จะเป็น Android ในเวอร์ชั่นอื่น

ที่มา: developer.android.com