ทั้งนี้ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากกระทรวงฯ มีคำสั่งศาลถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังไม่ดำเนินการนำข้อมูลที่ผิดกฎหมายออก ก็จะมีความผิดตามมาตรา 27 เหตุปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามทางกระทรวงเองก็ยังขอให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายช่วยติดตามการไลฟ์สดด้วย ซึ่งทางกระทรวงและรัฐบาลเองก็ได้ติดตามและเก็บข้อมูลไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา ซึ่งบางกลุ่มอาจมองว่าการไลฟ์สดนั้นไม่มีปัญหา แต่หากพบว่าการไลฟ์สดนั้นมีการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมฯ และพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทางรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

โดยวันที่ 16 ต.ค. 2563 นี้ทางกระทรวงจะหาข้อสรุปและรายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษทราบด้วยในลำดับถัดไป

ที่มา :  bangkokbiznews