Google ยังคงทำหน้าที่ซื้อบริษัทอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดไปซื้อบริษัท Agnilux ซึ่งเป็นบริษัททำ Server Chip ที่ตั้งโดยพนักงาน Apple ผู้หนึ่ง

โดยผลิตภัณฑ์ Chip ตัวนี้ของ Agnilux เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของ A4 Chip ใน Apple iPad อีกด้วย

การซื้อของ Google ครั้งนี้ทำให้เกิดการคาดเดาว่าน่าจะซื้อเพื่อไปทำ Android Tablet เพื่อมาสู้กับ iPad นั่นเอง

Source: eWeek