Google ประกาศผ่านหน้าสนับสนุนของ Chrome โดยมีใจความสำคัญว่า Chrome เวอร์ชัน 100 ที่มีกำหนดออกปลายเดือนมีนาคม จะถอดฟีเจอร๋ Lite mode สำหรับประหยัดการใช้ดาตาออกไป เนื่องจากบริษัทฯ มองว่า เดี๋ยวนี้ราคาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเริ่มมีราคาถูกลงแล้วในหลาย ๆ ประเทศ

Lite mode เป็นฟีเจอร์ที่ฝังมาใน Chome ตั้งแต่ปี 2557 โดยในตอนแรกใช้ชื่อว่า Data saver แต่มีการรีแบรนด์ เปลี่ยนชื่อใหม่ภายหลังตอนปี 2562

นอกเหนือจากเหตุผลเรื่องราคาแพ็กเกจตามที่ Google ชี้แจง บริษัทฯ ยังมองว่า Chrome เวอร์ชันใหม่ ๆ ได้ถูกปรับปรุงให้ใช้ดาตาน้อยลง รวมถึงโหลดหน้าเว็บได้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน ดังนั้นความสามารถจึงไปทับซ้อนกับ Lite mode สุดท้ายจึงตัดสินใจถอดฟีเจอร์ดังกล่าวทิ้งไปนั่นเอง

 

ที่มา : Chrome