บริษัท Smart Mobile จำกัดเปิดจอง HTC Legend แล้วที่ราคา 18,900 บาท

โดย HTC Legend เป็นรุ่นต่อจาก HTC Hero ดังนั้น Spec จึงยังด้อยกว่าตระกูล Nexus One อยู่มากทีเดียว

Source: http://www.smartmobile.co.th/enew/htc-hdmini-legend.html