Lenovo และแบรนด์ในเครืออย่าง Motorola ถูกศาลในประเทศเยอรมนีตัดสินให้แพ้คดีละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีโมดูลการเชื่อมต่อไร้สาย WWAN ที่มีบริษัทอเมริกันอย่าง InterDigital เป็นเจ้าของ ส่งผลให้ Lenovo และ Motorola ไม่สามารถนำเข้า และวางจำหน่ายมือถือ แท็บเล็ต รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าวในเยอรมนีได้อีกต่อไป

ปมปัญหาครั้งนี้ได้เกิดขึ้นเพราะ Lenovo และ Motorola ได้ใช้เทคโนโลยีโมดูลการเชื่อมต่อไร้สายที่มีชื่อว่า WWAN ซึ่งมีบริษัท InterDigital เป็นผู้ถือครองอยู่ โดยทาง InterDigital อ้างว่า Lenovo จ่ายค่าใช้งานสิทธิบัตรดังกล่าวแบบไม่เป็นธรรม ไม่สมเหตุสมผล และไม่ตรงตามข้อเรียกร้องของทางบริษัท แต่ฝั่ง Lenovo ก็ได้ตอบโต้ว่าเงินค่าขอใช้สิทธิบัตรที่ InterDigital เรียกร้องมาก็ไม่เป็นธรรมต่อตนเช่นกัน

โดยก่อนหน้านี้ทาง InterDigital ได้เคยยื่นฟ้อง Lenovo ในกรณีเดียวกันที่ศาลในประเทศอังกฤษในปี 2023 แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ จึงได้เดินหน้าฟ้องต่อในศาลเยอรมนีซึ่งเป็นที่รู้กันว่าค่อนข้างเอนเอียงไปทางฝั่งโจทก์ ในกรณีที่มีการฟ้องเรื่องในเรื่องการละเมิดสิทธิบัตร

ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นไปตามคาด ศาลเยอรมนีได้ตัดสินให้ฝั่ง Lenovo มีความผิดฐานละเมิดสิทธิบัตร ส่งผลให้มือถือ แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ IT ที่รองรับการเชื่อมต่อ GSM, UMTS, LTE และ 5G จะไม่สามารถนำเข้า และวางจำหน่ายในเยอรมนีได้อีกต่อไป ซึ่งคำตัดสินครั้งนี้ไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะกับแบรนด์แม่เท่านั้น แต่แบรนด์ลูกอย่าง Motorola ก็ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย

การฟ้องร้องเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรพื้นฐานของวงการมือถือในยุโรปนั้นถือเป็นเรื่องที่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควร เพราะในกฎหมายของสหภาพยุโรป ไม่ได้มีการขยายความ และระบุอย่างแน่ชัดว่าจะต้องจ่ายเงินค่าใช้สิทธิบัตรเท่าไหร่ ถึงจะเป็นจำนวนเงินที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล

ณ ตอนนี้ทั้ง Lenovo และ Motorola ได้ถอดสินค้าหลายรายการที่ละเมิดสิทธิบัตรการเชื่อมต่อของ InterDigital ออกจากหน้าเว็บไซต์ของประเทศเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อย แต่ก็ยังสามารถหาซื้อจากร้านตัวแทนจำหน่ายที่ยังคงมีสต็อกหลงเหลือได้อยู่จนกว่าสินค้าจะหมด ส่วนการแบนน่าจะมีการยุติลงในเร็ว ๆ นี้ เพราะมักจะมีการตกลงยอมจบคดีความกันนอกศาลเสมอ

ที่มา: GizmoChina, WirtschaftsWoche