หลายท่านอาจจะทราบกันแล้วว่า กสทช.ได้สั่งระงับการจำหน่าย Samsung Galaxy Note 7 ในประเทศไทยแล้ว จากปัญหาเรื่องความร้อนของแบตเตอรี่ที่สามารถลุกไหม้และระเบิดได้ หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมือถือยี่ห้อ LAVA หลายๆรุ่นที่เกิดปัญหาคล้ายๆกับ Note 7 ทำไม กสทช. ไม่เห็นทำอะไร? ซึ่งตอนนี้ทาง กสทช. ก็ได้สั่งระงับการจำหน่ายและเอาขึ้นเครื่องบินของมือถือ LAVA แล้ว 3 รุ่นด้วยกันคือ Iris 600, Iris 700 และ Iris 708 

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ตามที่เป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ ว่า พบโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA เกิดการระเบิดและลุกไหม้ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรีและระหว่างพกพานั้น สำนักงาน กสทช.ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่า เครื่องโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA รุ่น iris 600 , รุ่น iris 700 และรุ่น iris 708 โดยสาเหตุอาจเกิดจากแบตเตอรีเป็นหลัก

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในวันที่ 16 กันยายน 2559 สำนักงานจึงได้มีหนังสือถึง 3 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA รุ่น iris 600 , รุ่น iris 700 และรุ่น iris 708 ขึ้นเครื่อง โดยขอให้มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ Samsung Galaxy รุ่น Note 7 ขึ้นเครื่อง
  2. มีหนังสือถึงบริษัท เอส. วาย. ซี. โลจิสติกส์ จำกัด ในฐานะผู้ยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้ง 3 รุ่น ให้ระงับการนำเข้าและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว และได้สั่งการให้บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดเหตุจากการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อดังกล่าว รวมถึงจะต้องมีข้อแนะนำการใช้โทรศัพท์ด้วย หลังจากนี้หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำเข้าหรือจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ LAVA ในรุ่นอื่นๆ สำนักงานฯ ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทฯ ส่งผลการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและแบตเตอรีเพิ่มเติมในการขอรับใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ด้วย
  3. มีหนังสือถึงบริษัท ลาวา อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดในฐานะบริษัทตัวแทนผู้ผลิต ให้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว

“ต่อไปหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ สำนักงานจะรีบเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีปัญหาจากการใช้งาน สามารถร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 (ฟรี)”

ทั้งนี้สำหรับมือถือทั้ง 3 รุ่นนั้นจะใช้ชื่อในการทำตลาดแตกต่างจากชื่อรุ่นจริงๆ ดังนี้

  • LAVA Iris 600 ใช้ชื่อว่า AIS LAVA Iris 600 
  • LAVA Iris 700 ใช้ชื่อว่า AIS LAVA T4.5
  • LAVA Iris 708 ใช้ชื่อว่า AIS LAVA PRO 4.5

ดังนั้นสำหรับผู้ที่ใช้งานมือถือทั้งสามรุ่นหรือกำลังจะตัดสินใจซื้อมือถือรุ่นดังกล่าว ขอให้รับทราบข้อมูลจาก กสทช. ไว้ด้วยครับ

 

ที่มา: คมชัดลึก