fbpx
News

เสปคเครื่อง Samsung i6500 Saturn

Samsung ยังคงออกแอนดรอยด์โฟนตระกูล Galaxy อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีนามว่า Samsung i6500 Saturn ที่อยู่ดีๆก็ไปโผล่ใน WiFi Certified (อีกแล้ว) ยังไม่มีใครเห็นหน้าตาจริงๆของมันแต่ก็มีสเปคออกมาจากเว็บ GSM Arena แล้วดังนี้

Source: Phandroid

Samsung ยังคงออกแอนดรอยด์โฟนตระกูล Galaxy อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีนามว่า Samsung i6500 Saturn ที่อยู่ดีๆก็ไปโผล่ใน WiFi Certified (อีกแล้ว) ยังไม่มีใครเห็นหน้าตาจริงๆของมันแต่ก็มีสเปคออกมาจากเว็บ GSM Arena แล้วดังนี้

Source: Phandroid

Leave a Reply

To Top