ใครสนใจก็เตรียมตังค์ไว้ได้ ค่าตัวของเจ้า VPhone ออกแล้วอยู่ที่ $400 ไม่ติดสัญญาหรือ $150 แบบตัดสัญญา

Source Phone Scoop