วีดีโอสาธิตการใช้ nexus one ล่าสุดที่แสดงประสิทธิภาพของพลัง CPU 1 GHz และ Android 2.1
จะเห็น animated wallpaper ที่ไม่แค่เคลื่อนไหวไปมาได้แต่ตอบสองต่อการกดด้วย

Play video

วีดีโอต่อไปทดสอบพลัง 3D ของเจ้า nexus one ด้วยโปรแกรม Qualcomm Neo Core ได้ 26.7 fps (frame per second)

Play video