HTC Supersonic หรือที่เมืองนอกเรียกว่า HTC HD2 เวอร์ชั่นแอนดรอยด์ มีภาพหลุดเพิ่มเติมอีกแล้ว คราวนี้เห็นกันชัดๆเลยว่าเป็นยังไง

Source: AndroPhones, YouHTC via UnwiredView