fbpx
News

แนะนำโปรแกรม : Any Cut -> สำหรับทำ shortcut เบอร์โทรออกไว้บนหน้า Home

โปรแกรมนี้ช่วยให้สามารถโทรออกเบอร์ที่เราโทรเป็นประจำได้สะดวกรวดเร็วครับ คล้ายๆกับ มี speed dial เป็น shortcut ในหน้า home และยังมีการสร้าง shortcut สำหรับอย่างอื่นได้อีกด้วย เช่น การส่ง sms ไปหาคนที่เราส่งเป็นประจำคับ
ก็เห็นสะดวกดีเลยเอามาเล่าสู่กันฟังคับ โหลดฟรีจาก Market ได้เลยนะคับ 🙂

โปรแกรมนี้ช่วยให้สามารถโทรออกเบอร์ที่เราโทรเป็นประจำได้สะดวกรวดเร็วครับ คล้ายๆกับ มี speed dial เป็น shortcut ในหน้า home และยังมีการสร้าง shortcut สำหรับอย่างอื่นได้อีกด้วย เช่น การส่ง sms ไปหาคนที่เราส่งเป็นประจำคับ
ก็เห็นสะดวกดีเลยเอามาเล่าสู่กันฟังคับ โหลดฟรีจาก Market ได้เลยนะคับ 🙂

Leave a Reply

To Top