วันนี้กลุ่มผู้ใช้ Android ที่ pdamobiz ได้ post ว่า ได้ซื้อ HTC Legend แล้วที่ราคา 17500 แล้ว
พร้อมด้วยลืออีกว่า Hero เหลือ 14000 แล้วเท่านั้น โอ ราคาน่าสนไหมครับ

Source: pdamobiz