เวอร์ชันนี้ของ Thai Keyboard ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมฟีเจอร์ครับ เพียงแต่แก้บักการพิมพ์ภาษาอังกฤษ แล้วตามด้วยตัวเลขหรือสัญลักษณ์ แล้วจะมีปัญหาครับ

ยกตัวอย่างเช่น พิมพ์คำว่า a1 เมื่อเพิ่มเสร็จตัวอักษร a จะโดนเลข 1 แทนที่ ทำให้เหลือแค่เลข 1 ครับ

สำหรับการติดตั้งก็เหมือนเดิมครับ ดูได้จาก
https://droidsans.com/node/246
แต่เปลี่ยนไฟล์ที่ดาวโหลดเป็น ไฟล์ https://droidsans.com/sites/default/files/ThaiKeyboardV0.61.jpg แทนนะครับ

ฟีเจอร์ที่มีครับ
https://droidsans.com/node/248