พอดีเจอข่าวในเว็บนี้ครับ

http://android-unleashed.com/2009/06/five-asian-mobile-operators-team-up-to-boost-android-app-development.html

(Source: http://android-unleashed.com/)