fbpx
News

T-Mobile UK ขาย Hero ในชื่อ G2 Touch ปลายกรกฏาคมนี้

T-Mobile UK ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะขาย HTC Hero ในสิ้นเดือนนี้(กราฏาคม) โดยจะใช้ชื่อว่า G2 Touch แทน G1 Touch ที่ได้ประกาศออกมาก่อนหน้านี้

สำหรับราคาเครื่องจะเป็นแบบติดสัญญา โดยให้เครื่องลูกค้าฟรีแต่ต้องจ่ายเดือนละ £40 เป็นเวลา 18 เดือนหรือปีครึ่ง

Source: Android Community

T-Mobile UK ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะขาย HTC Hero ในสิ้นเดือนนี้(กราฏาคม) โดยจะใช้ชื่อว่า G2 Touch แทน G1 Touch ที่ได้ประกาศออกมาก่อนหน้านี้

สำหรับราคาเครื่องจะเป็นแบบติดสัญญา โดยให้เครื่องลูกค้าฟรีแต่ต้องจ่ายเดือนละ £40 เป็นเวลา 18 เดือนหรือปีครึ่ง

Source: Android Community

Leave a Reply

To Top