fbpx

All posts tagged "DevX"

  • 2.0K
    Editorial

    KBTG เปิดแผนก-ตั้งทีมสร้าง Common Lib และแพลตฟอร์มกลาง เสริมการทำงานของเหล่า Dev, พร้อมรับทีมงานเพิ่มอีกจำนวนมาก

    ทุกวันนี้มีนักพัฒนาชาวไทยฝีมือดี กระจายทำงานอยู่ตามบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แถบ Silicon Vallery อยู่จำนวนมาก ซึ่งหลายคนก็ได้ถูกดึงตัวกลับไทยมาโดย KBTG บริษัทเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย ผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมการเงินต่างๆของไทยมากมาย ด้วยความที่บริษัทเต็มไปด้วยเหล่าคนเก่งมีฝีมือ สิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ คือการทำงานเป็นทีม และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน จึงมีการลงทุนสร้างแพลตฟอร์มกลางและคอมมอนลิป ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานให้ได้ระดับเดียวบริษัทเทคระดับโลกขึ้นมา

To Top