fbpx

All posts tagged "Faceboook"

  • 5.4K
    3
    News

    Meta ขู่ปิด Facebook และ Instagram ในยุโรป หลังขัดแย้งเรื่องกฎหมายเก็บข้อมูลส่วนตัว

    จากรายงานประจำปี 2564 ที่ Meta ยื่นต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกา กลายเป็นประเด็นน่าสนใจเมื่อมีส่วนหนึ่งของเอกสารที่บริษัทฯ ระบุว่า Facebook และ Instagram อาจต้องปิดการให้บริการในยุโรป หลังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลตัดสินว่า “การนำข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ในยุโรปไปใช้ในสหรัฐฯ” ขัดต่อกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า GDPR

To Top