fbpx

All posts tagged "halo"

  • 4.3K
    2
    News

    Qualcomm พัฒนาที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีชาร์จ

    เดี๋ยวนี้เราหันมาใส่ใจเรื่องพลังงานทางเลือกมากขึ้น อย่างรถยนต์เองเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนจากการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่ก่อให้เกิดก๊าซพิษอย่างน้ำมันมาเป็นการใชัพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดกันมากขึ้น แต่กระนั้นแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะรักโลกแต่เราก็ยังไม่คนใช้รถแบบนี้กันอย่างแพร่หลายประเด็นหลักๆ เป็นเพราะขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีชาร์จต่างจากปั๊มน้ำมันที่มีอยู่ทั่วไปบนท้องถนน

To Top