TouchWiz UI จากทางค่าย Samsung ตอนนี้ถูกมือดีดูดเอาไฟล์ apk ออกมาทดสอบใน Nexus One ที่เป็น Froyo … ผลปรากฎว่า … ใช้งานได้เลยซะงั้น!! 😐

น่าสนใจดีนะแบบนี้ ว่าแต่ใครลองแล้วช่วยบอกผลด้วยน่ะครับ :p

Source: xda-developers via The gadgets