กระทรวงการคลัง เปิดให้ ตรวจสอบเช็คสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ได้แล้ว ว่าผ่าน-ไม่ผ่าน โดยเริ่มทยอยประกาศตามคิวลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคมนี้ หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 เมื่อเดือนกันยายน – ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติผ่าน จะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารของรัฐ ได้ทั้ง 3 แห่ง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน สามารถเข้าไป ตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ว่า ผ่าน-ไม่ผ่าน ได้ทางช่องทางออนไลน์ ดังนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

หากผลตรวจคุณสมบัติ ผ่าน ให้ไปยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิที่ธนาคาร ได้ทั้ง 3 แห่ง

•ธนาคารกรุงไทย

•ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
•ธนาคารออมสิน

 

หากผลตรวจคุณสมบัติ ไม่ผ่าน จะมี 2 กรณี

>>ไม่ได้รับสิทธิ

>>อุทธรณ์

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง
ได้เบิกจ่ายและโอนเงินให้แก่หน่วยงานและร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

– วงเงินซื้อสินค้า ตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ 200 บาทต่อเดือน (เฉพาะเดือนมกราคม 2566)

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ม.ค. – มี.ค. 66)

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน , ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน และ ค่าโดยสารรถ ขสมก./รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน จะโอนเงิน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

– เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. กปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท (ที่ได้ชำระเงินแล้ว) ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน จะโอนเงิน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 มาแล้ว!! เริ่มกุมภาพันธ์-กันยายน ปี 2566 เช็กเงื่อนไขเลย

เช็กเงื่อนไข! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ปรับใหม่ เริ่มจองวันแรก 7 มี.ค. พักได้ถึง 30 เม.ย. 66

ช้อปดีมีคืน อีกหนึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สำหรับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีปี 2566 สามารถดูรายละเอียดได้เลย ตามลิงค์ด้านล่าง

ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง? ได้ภาษีคืนกี่บาท?