จาก twitter ของ Presenter A88 คุณ หนุ่ย

อ่อ ตอนนี้เค้าแจก a88 ด้วยนะครับติดตามใน twitter ของคุณ หนุ่ย

Source: http://twitter.com/nuishow