ปกติตามความรู้สึกของคนทั่วไป ถ้าเราถามว่าระหว่าง สาวก Android กับสาวก iOS ใครที่จงรักภักดีต่อระบบของตัวเองมากกว่ากัน? แน่นอนคำตอบส่วนใหญ่ที่ได้น่าจะเป็นสาวก iOS แต่จากข้อมูลการศึกษาของ Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) ที่เปิดเผยออกมาล่าสุดนั้นสวนทางกับความเข้าใจของคนทั่วไป เนื่องจากพบว่า ผู้ใช้ Android ส่วนใหญ่นั้นมีความจงรักภักดีต่อระบบมากกว่าผู้ใช้ iOS ซะอีก

ผลการศึกษาของ CIRP ชิ้นนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลการซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา แล้วนำมาคำนวณและประมวลผลออกมาเป็นตัวชี้วัด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้พบว่า ผู้ใช้ Android ที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เลือกที่จะอยู่กับ Android เหมือนเดิม 82% ในขณะที่ผู้ใช้ iOS ที่เปลี่ยนเครื่องใหม่เลือกที่จะอยู่กับ iOS เหมือนเดิม 78% เรียกได้ว่าเฉือนกันไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับความภักดีของระหว่างสาวก Android และสาวก iOS โดย Android นั้นมากกว่านิดๆ

นอกจากนั้นในตารางด้านบนยังมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกคือ จำนวนเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้ที่เปลี่ยนใจข้ามระบบ โดยพบว่า จำนวนผู้ใช้ที่ตัดสินใจข้ามฟากจาก iOS มา Android นั้นมี 20% มากกว่าฝั่งที่ข้ามจาก Android ไป iOS ที่มีจำนวน 16% และหากมองไปที่ กลุ่มผู้ซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องแรก (first) พบว่าผู้บริโภคเลือกใช้ Android ถึง 62% ในขณะที่ iOS มีเพียง 24% เท่านั้น

เอ้า เดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดถึง สำหรับผู้ใช้ Windows Phone และ Blackberry นั้นมีผู้ใช้ที่ยังคงรักในตัวระบบเหลืออยู่เพียง 19% และ 7% ตามลำดับ โดยผู้ใช้ Windows Phone เลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้ Android ถึง 45% มากกว่า iOS ที่ 35% ในขณะที่ผู้ใช้ Blackberry เลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้ iOS ถึง 50% มากกว่า Android ที่ 39% สำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดของสองเจ้านี้มีครวมกันแค่ 5% เท่านั้น

 

ที่มา: BGR