News

CEO ASUS เผยเอง ZenWatch จะมีราคาต่ำกว่า $199 และเริ่มจำหน่ายในเดือนตุลาคมนี้

มีรายงานจากสำนักข่าวท้องถิ่นในไต้หวัน อ้างว่านาย Jerry Shen ที่ดำรงตำแหน่ง CEO ของ ASUS ได้เปิดเผยว่า ZenWatch ที่กำลังจะเปิดตัวในงาน IFA 2014 ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนี จะเปิดขายในราคาที่ต่ำกว่า $199 (~6400 บาท) และถ้าเป็นไปได้บางทีอาจจะเริ่มขายจริงในเดือนตุลาคมในเบื้องต้นคาดการว่า ZenWatch น่าจะเป็นนาฬิกาอัจฉริยะที่ใช้ระบบ Android Wear และจะรองรับคำสั่งเสียงด้วยภาษาอังกฤษ และจะรองรับคำสั่งเสียงด้วยภาษาจีนในปลายปีนี้ ที่มา Taiwan Focus ผ่าน Android Central

มีรายงานจากสำนักข่าวท้องถิ่นในไต้หวัน อ้างว่านาย Jerry Shen ที่ดำรงตำแหน่ง CEO ของ ASUS ได้เปิดเผยว่า ZenWatch ที่กำลังจะเปิดตัวในงาน IFA 2014 ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนี จะเปิดขายในราคาที่ต่ำกว่า $199 (~6400 บาท) และถ้าเป็นไปได้บางทีอาจจะเริ่มขายจริงในเดือนตุลาคม

ในเบื้องต้นคาดการว่า ZenWatch น่าจะเป็นนาฬิกาอัจฉริยะที่ใช้ระบบ Android Wear และจะรองรับคำสั่งเสียงด้วยภาษาอังกฤษ และจะรองรับคำสั่งเสียงด้วยภาษาจีนในปลายปีนี้ 

ที่มา Taiwan Focus ผ่าน Android Central

Leave a Reply

To Top