หลายคนน่าจะยังยึดถือความเชื่อเดิมที่ว่า HDD ยังเป็นสิ่งที่ทนทานกว่า SSD เยอะ หากต้องการเอามาใช้งานระยะยาว แต่ผลสำรวจครั้งนี้อาจจะช่วยเปลี่ยนความคิดนั้นได้แบบหนักข้อทีเดียว เมื่อล่าสุด Backblaze ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Cloud Storage ออกมาเปิดเผยตัวเลขอายุการใช้งาน SSD ของตัวเอง หลังใช้เก็บข้อมูลมานานกว่า 5 ปี พบว่า SSD มีอายุการใช้งานสูงกว่า HDD ค่อนข้างชัดเจน หากเทียบเป็นอัตราการเสียต่อปี

Backblaze ทำกราฟเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า HDD จะเริ่มมีอัตราการเสียสูงแบบก้าวกระโดดขึ้นเมื่ออายุย่างเข้าปีที่ 5 คิดเป็นเฉลี่ยแล้วสูงถึง 3.55% ทั้งที่ปีก่อนหน้านั้นต่ำกว่า 2% มาตลอด ขณะที่ SSD ในช่วงอายุเท่ากันกลับมีอัตราการเสียเพิ่มขึ้นอยู่แค่ในระดับ 1% เท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้เห็นเลย

ทาง Backblaze ยังทำตารางเทียบความทนทานของ SSD แต่ละรุ่นและยี่ห้อที่ใช้ให้ดูด้วย แต่ก็สรุปไม่ได้ชัดเจนว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนทนทานกว่ากัน เพราะยังมีความต่างระหว่างจำนวนที่ใช้กับที่เสียไม่สูงพอ ยกเว้นของ Micron รุ่นหนึ่งที่ใช้รวม 89 ตัว แต่เสียไปแล้ว 8 ตัว และมีช่วงความเชื่อมั่นทางสถิติสูงชัดเจน จึงพอจะสรุปได้ว่าเป็นรุ่นที่ทนทานน้อยทิ้งห่างรุ่นอื่นพอสมควร

อย่างไรก็ตาม Backblaze ระบุว่าบริษัทฯ ใช้ SSD ทำงานด้านการบูตเซิร์ฟเวอร์, เก็บไฟล์ log และเก็บไฟล์ temp เป็นหลัก แต่ไม่บอกว่ามีอัตราการอ่านเขียนต่อวันแตกต่างจาก HDD มากน้อยขนาดไหน เพราะหาก HDD ถูกใช้งานเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลลูกค้าเป็นหลัก ตัวเลขก็อาจจะแตกต่างกันมากได้ จึงเป็นข้อจำกัดส่วนหนึ่งของข้อมูลชุดนี้ที่ต้องพิจารณาไว้

 

 

ที่มา : Backblaze