Beacon VC บริษัทเงินร่วมทุนของธนาคารกสิกรไทยร่วมมือกับ Microsoft ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยด้วยการจัดกิจกรรมงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเหล่าสตาร์ทอัพทุกเดือน และยังจับคู่ธุรกิจสร้างเครือข่าย เพื่อค้นหาโซลูชันใหม่ ๆ ในการต่อยอดทางธุรกิจเพิ่มเติมด้วยค่ะ โดยการจับมือกันคราวนี้ทั้งคู่ตั้งเป้าว่าจะให้เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้าน B2B ในไทยต่อไปนั่นเองค่ะ

โดยธนาคารกสิกรไทยบอกว่า ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนวงการสตาร์ทอัพไทยอย่างครบวงจร สร้างธุรกิจที่มีนวัตกรรมและรากฐานที่เข้มแข็งเพื่อจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศ โดยปีนี้ทางกสิกรไทยให้ความสำคัญกับสตาร์ทอัพกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) จึงได้เดินหน้ากิจกรรมที่จะส่งเสริมองค์ความรู้ ให้การสนับสนุนเครื่องมือทางธุรกิจ พร้อมแนะนำเครือข่ายธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพไทยอย่างต่อเนื่อง 

ส่วน Beacon VC และ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ก็ต้องการเสริมความแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยที่เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B Startup Synergy) ด้วยการส่งเสริมในด้านความรู้และเครื่องมือทางธุรกิจ โดยความร่วมมือในโครงการ 1 ปีต่อจากนี้ จะทำให้เกิดการพัฒนาและเสริมศักยภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับสตาร์ทอัพกลุ่ม B2B รวมทั้งสร้างความแข็งแรงและต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการ SME ในพอร์ตของธนาคาร ด้วยความรู้ คำปรึกษา และเครื่องมือทางเทคโนโลยี

พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนาเช่น การจัดเวทีจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันในวงกว้างกับ กลุ่มสตาร์ทอัพ B2B ในพอร์ตโฟลิโอ Beacon VC ด้วยการจัดนัดพบแบบ Exclusive Session กับทีม Beacon VC และไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เพื่อแนะนำเคล็ดลับต่าง ๆ พร้อมการสนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีจากไมโครซอฟท์ รวมทั้งการเสริมงบการตลาด, การให้องค์ความรู้แก่สตาร์ทอัพ ทั้งความรู้ผ่านโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 ที่ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็น Mentor และสนับสนุนรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะ, การร่วมจัดกิจกรรม KATALYST TALK งานสัมมนาออนไลน์ผ่านเพจ KATALYST ประจำทุกเดือน เป็นต้น

ความร่วมมือระหว่าง Beacon VC กับไมโครซอฟท์ ประเทศไทยครั้งนี้ ได้วางเป้าหมายให้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสตาร์ทอัพ B2B ในประเทศไทย เพื่อเป็นรากฐานครอบคลุมความต้องการของภาคธุรกิจในวงกว้างที่มากขึ้นในอนาคต…ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดี ๆ นะคะ ที่มีการสนับสนุนเรื่องนี้มากขึ้นเพื่อจะผลักดันโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมรอบตัวให้ดีขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะ

 

ที่มา : อีเมลประชาสัมพันธ์