ในช่วงที่เรายังไม่ปลอดภัยจากโรคระบาดนัก การจะเดินทางไปในที่ที่มีคนเยอะ ๆ แน่นอนว่าจะต้องเกิดความเสี่ยงกับการแพร่เชื้อตามสถานที่นั้น ๆ โดยเฉพาะการไปโรงพยาบาลในแต่ละครั้ง…ตั้งใจจะไปรักษาโรค วันดีคืนดีดันได้โรคกลับมาเพิ่มอีก แต่ต่อไปนี้การใช้บริการทางการแพทย์จะง่ายกว่าเดิม ด้วยแอป หมอ กทม. ซึ่งเป็นแอปที่สามารถนัดหมายกับหมอตามโรงพยาบาลได้, ขอคำปรึกษาจากหมอผ่านวิดีโอคอลล์, สั่งซื้อยา หรือจะเรียกรถพยาบาลก็ทำได้ง่าย ๆ ไม่ต้องคอยบอกทางด้วย

หมอ กทม. เป็นแอปที่ทาง กรุงเทพมหานคร จับมือกับธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันพัฒนาแอปที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องไปนั่งรอคิวเรียกตรวจนาน ๆ หรือบางกรณีก็อาจไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลเพื่อใช้บริการเลย ซึ่งนอกจากจะสะดวกขึ้นแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคลงไปได้อีกต่างหาก

แอป หมอ กทม. จะเชื่อมข้อมูลของผู้ใช้งานเข้ากับฐานข้อมูลของโรงพยาบาลกลาง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คประวัติสุขภาพและประวัติการรักษาได้เอง แถมยังสะดวกรวดเร็วเพราะสามารถแชร์ข้อมูลดังกล่าวให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ทันทีในกรณีเหตุฉุกเฉินด้วย โดยบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแอป หมอ กทม. ก็มีทั้ง…

 • นัดหมายพบแพทย์ : ตรวจสอบรายการนัดหมาย แจ้งเตือนการนัดหมายและกดรับบัตรคิวในแอป ไม่ต้องไปเสียเวลาทำเองที่โรงพยาบาล
 • ตรวจสอบสิทธิการักษาพยาบาล : สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ
 • ตรวจสอบสถานะคิวตรวจ : แจ้งลำดับคิว และขั้นตอนการใช้บริการในโรงพยาบาล
 • ลงทะเบียนตรวจรักษา : บริการลงทะเบียนตรวจรักษาโรค จองวันเข้ารับการตรวจรักษาผ่านแอปได้ ไม่ต้องไปเอง
 • ประวัติการรักษา : ตรวจสอบผลวินัจฉัยโรค ประวัติการแพ้ยา/วัคซีน ประวัติรับยา ทำให้สามารถรับบริการจากสถานพยาบาลอื่นได้สะดวก โดยเรียกดูข้อมูลการรักษาได้จากแอปเลย
 • แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน : ขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์เอราวัณได้โดยไม่ต้องคอยบอกทางให้วุ่นวาย เพราะแอปจะเชื่อมกับ Google Maps เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแชร์ Location ผ่านแอปได้เลย
 • ตรวจรักษาออนไลน์ : บริการตรวจรักษาด้วยระบบโทรเวชกรรม (Tele-medicine) โดยสามารถตรวจรักษา ติดตามอาการ และขอคำแนะนำในการใช้ยาจากแพทย์ผ่านวีดีโอคอล (VDO Call) นอกจากนี้ยังสามารถรับยาผ่านไปรษณีย์ หรือขอรับยาเองที่ร้านยาใกล้บ้านก็ได้

แอป หมอ กทม. จะสามารถใช้บริการได้กับโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง รวมถึงศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 โดยรายชื่อโรงพยาบาลก็ได้แก่…

 1. โรงพยาบาลกลาง
 2. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 3. โรงพยาบาลตากสิน
 4. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 5. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 6. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 7. โรงพยาบาลสิรินธร
 8. โรงพยาบาลคลองสามวา
 9. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
 10. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
 11. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

แอป หมอ กทม. สามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS ครับ โดยในช่วงแรกจะยังรองรับบริการจากโรงพยาบาลกลางเท่านั้น และจะทยอยให้บริการกับโรงพยาบาลที่เหลือภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้