โฆษกศาลยุติธรรมออกประกาศ “แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในศาลแพ่ง” เปิดทำการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงศาลและใช้สิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองได้อย่างสะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านระบบยื่นคำฟ้องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่า e-Filing

ในการดำเนินการฟ้องร้องนั้น ไม่มีการจำกัดมูลค่าวงเงินในร้องเรียน ซึ่งจะเน้นไปที่หลักฐานสั่งซื้อจ่ายเงิน และที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในการยื่นประกอบการพิจารณา โดยผู้ฟ้องร้องสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีได้ภายในระยะเวลาดำเนินการ 12 ชั่วโมง

โดนโกงซื้อขายออนไลน์ ฟ้องศาลแพ่ง ต้องทำอย่างไร

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ e-Filing
  • หากไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนก่อน โดยแนบไฟล์บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง
  • จากนั้นให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เลือกเมนูคดีซื้อขายออนไลน์
  • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบจนเสร็จเรียบร้อย
  • หากคำฟ้องตรงตามเงื่อนไขพิจารณาคดีซื้อขายออนไลน์และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานคดีจะเสนอคำฟ้องนั้น ๆ ต่อศาล และส่งส่งจดหมายเรียกแก่จำเลยต่อไปผ่านอีเมล ข้อความ SMS หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
  • เมื่อเข้าสู่กระบวนการของศาลแล้ว ศาลจะดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ วันพิจารณาคดี การสืบพยาน และการไกล่เกลี่ยจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ส่วนกรณีไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จจำเลยมีสิทธิ์ยื่นคำให้การผ่านระบบออนไลน์และดำเนินการต่อสู้คดีในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ โฆษกศาลยุติธรรมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ศาลไม่ได้จำกัดว่า “เป็นสินค้าชนิดใด” และ “มีราคาเท่าไหร่” เงื่อนไขมีเพียงข้อเดียว คือ สินค้าที่ซื้อขายต้องเป็นช่องทางออนไลน์เท่านั้น ดังนั้นจะซื้อสินค้าราคาหลักสิบหรือร้อยบาท ผู้บริโภคสามารถฟ้องได้หมด

 

ที่มา : Thaiger