fbpx
App Reviews

แอปหมอพร้อม อัปเดทใหม่ พร้อมวิธีเช็คประวัติการเจ็บป่วย ดูประวัติการรักษา, ใบรับรองแพทย์

หมอพร้อม Station อัปเดทระบบใหม่ ทั้งหน้าแอปพลิเคชัน และบนเว็บไซต์ให้เราเข้าถึงข้อมูล การลงทะเบียน หรือประวัติการรักษาได้สะดวกสบายมากขึ้น โดยจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเช็คได้ทั้งผลตรวจโควิด 19 , ใบรับรองแพทย์ ,ประวัติการตรวจ พร้อมปกป้องการปลอมแปลง และยืนยันตัวตัวของเราได้อย่างดี เพื่อรักษาความครบถ้วนของข้อมูล แค่เช็คไปที่มือถือก็ครบจบในที่เดียว

วิธีลงทะเบียนบนเวบหมอพร้อม

เข้ามาที่ หมอพร้อม Station เว็บไซต์ https://mohpromtstation.moph.go.th/login จะเห็นว่าที่หน้าเว็บมีให้เราเลือกหลากหลายหมวด เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง ภายหลังการเข้ารับบริการตรวจรักษาจากหน่วยบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือวิเคราะห์การดูแลสุขภาพได้ โดยมีดังนี้

 • ลงทะเบียน
 • ตรวจสอบสถานะ
 • ค้นห้า Reference Code
 • ลงทะเบียนเพิ่มผู้ใช้งาน
 • ตรวจสอบสถานะ
 • เข้าร่วมกลุ่ม Open Chat

บนเว็บไซต์เมื่อกรอกข้อมูลทุกอย่างครบจะแสดง “ประวัติการรักษา” ที่มีเมนูย่อยดังนี้

 • ประวัติการรักษา
 • โรคเรื้อรัง
 • แพ้ยา
 • นัดหมาย
 • ประวัติการตรวจสุขภาพ
 • ใบส่งต่อการรักษา
  หน่วยบริการสามารถตรวจสอบประวัติสุขภาพของประชาชน(เจ้าของข้อมูล) จากเมนูย่อย ทั้ง 6 เมนู และประวัติสุขภาพจะแสดงตามประวัติการเข้ารับบริการ จากหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ เท่านั้น

*ภาพตัวอย่างประวัติข้อมูลการรักษา

* สำหรับผู้ใช้งานใหม่ ต้องลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม Station ก่อนนะคะ

1.กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัคร Digital Signature ในหน้าจอให้ครบถ้วน

2.ตรวจสอบข้อมูล และกดบันทึก หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครขอใช้ Digital Signature โดยจะแสดงชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนาม และสถานะ “ส่งขอ CA”

3.รอ admin ตรวจสอบและอนุมัติ ตรวจสอบสถานะการสมัครขอใช้ Digital Signature ที่เมนู Digital Signature / ใบสมัคร Digital Signature  หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครขอใช้ Digital Signature  โดยจะแสดงชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนาม และสถานะ “อนุมัติ”

4.หลังได้รับการอนุมัติใช้ Digital Signature ให้ผู้ใช้งานเข้าตรวจสอบ ที่ข้อมูล “โปรไฟล์” และ “ข้อมูลทั่วไป” ระบบจะแสดงข้อมูล Service ID, Service Secret และ วันที่หมดอายุ CA

5.เราสามารถใช้ Digital Signature ที่ได้รับการอนุมัติในการออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัลผ่าน ระบบหมอพร้อม Station ได้เลย

วิธีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน หมอพร้อม

ถ้ามีบัญชีอยู่แล้วสามารถกด เข้าสู้ระบบได้ทันที  และถ้ายังไม่ได้สมัครรับบริการให้ทำตาม 9 ขั้นตอนดังนี้ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ APP STORE หรือ Google PLAY 

 1. กดสร้างบัญชีใหม่
 2. กรอก เลขบัตรประชาชน และเบอโทรศัพท์ พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อ
 3. ถ้าระบบไม่พบข้อมูลให้ลงทะเบียนใช้งาน แล้ว กดตกลง
 4. ยินยอมรับข้อกำหนด
 5. ยินยอม ให้หมอพร้อมส่งการแจ้งเตือน
 6. กดรับทราบ คำชี้แจง การรับวัคซีนโควิด 19
 7. กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดตรวจสอบข้อมูล
 8. กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และกด ลงทะเบียน
 9. ลงทะเบียนสำเร็จ

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จเราจะเข้ามาสู่หน้าต่างแบบนี้ที่หน้าแรก เป็นข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ฟังชันหมวดหมู่การใช้งาน อัปเดทใหม่

แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ หน้าแรก ,QR Qode , แจ้งเตือน และประวัติสุขภาพ

หมวดที่ 1 หน้าแรก

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 • ใบรับรองโควิด 19 แสดงถึงข้อมูลการได้รับวัคซีน , การตรวจหาเชื้อ และการวินิจฉัย
 • ผลตรวจ ATK / RT-PCR แสดงข้อมูลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK หรือ RT-PCR
 • ค้นหาหน่วยบริการ จะแสดงแผนที่หน่วยบริการ หมอพร้อมที่อยู่ใกล้เรา อย่าง ร้านยา โรงพยาบาล คลินิก รวมถึงหน่วยที่ให้บริการ หมอพร้อม DID
 • เช็กอินผ่านมือถือ เป็นฟังก์ชันเช็กอินที่ใช้สำหรับการเข้าสถานที่ หรือพื้นที่ต่าง ๆ กับสถานที่ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เช็กอิน
 • ใบรับรองสุขภาพดิจิทัล รวบรวมเอกสารรับรอรองสุขภาพ เช่น ใบรับรองการฉีดวัคซีน , ใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และใบรับรองแพทย์อื่น ๆ

 

หมวดที่ 2 QR / สแกน

เป็นการแสกนทั้งผลโควิด ใบรับรอง ผลการวินิจฉัยที่เราสามารถนำมาใช้ได้ในประเทศไทย และการเดินทางระหว่างประเทศ

 • ใบรับรองวัคซีนโควิด 19 แสดงข้อมูล QR Code สำหรับตรวจสอบข้อมูลการได้รับวัคซีนโควิด 19 สำหรับใช้ในประเทศไทย
 • เอกสารรับรองโควิด 19  แสดงข้อมูล QR Code สำหรับตรวจสอบข้อมูลที่ใช้สำหรับเดินทางต่างประเทศ กับประเทศ / ดินแดนที่เข้าร่วมระบบ EU DCC

 

หมวดที่ 3 แจ้งเตือน

การแจ้งเตือนจะแจ้งผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้บริการทั้งการรอผล การได้ใบรับรองแล้ว หรือการปิดปรับปรุงระบบ และให้ผู้ใช้งานทราบข้อมูลทั้งเวลา และสถานที่ไปในตัว

 • กล่องข้อความ แสดงประวัติการแจ้งเตือนต่าง ๆ

 

หมวดที่ 4 ประวัติสุขภาพ

สามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพ และประวัติการรักษาได้อย่างครบถ้วน

 • ข้อมูลส่วนตัว แสดงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของเรา เช่น โรคประจำตัว การแพ้ยา / แพ้อาหาร และประวัติการฉีดวัคซีน
 • สิทธิการรักษา / ประกัน แสดงสิทธิการรักษาภาครัฐ และประกันชีวิตเอกชน
 • ประวัติการรักษา แสดงประวัติการรักษาโดยย่อ จำนวน 20 รายการหรือ 5 ปีย้อนหลัง
 • ประวัติการตรวจสุขภาพ แสดงข้อมูลประวัติการตรวจสุขภาพ จากหน่วยบริการ
 • ใบส่งต่อการรักษา แสดงผลข้อมูลการรักษา เพื่อเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง

 

การใช้งาน

ในเบื้องต้นการใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมสามารถขอ “ใบรับรองสุขภาพดิจิทัล” เพื่อไปใช้ประกอบการลางาน, สมัครงาน, การเดินทางไปต่างประเทศ, เบิกจ่ายค่าพยาบาลได้ รวมไปถึงการตรวจสุขภาพทั่วไป ใบอนุญาติขับรถ ใบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ใบรับรองแพทย์ และใบความเห็นแพทย์ ดูประกันสังคม อื่น ๆ ได้

 

โดยตอนนี้หมอพร้อมประกาศ เชิญชวนให้เหล่าโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ และร้านยา มาร่วมสมัครใช้งาน Digital Signature เพื่อออกใบรับรองสุขภาพดิจิทัลให้ทุกคนได้ใช้งานกันอย่างสะดวกขึ้นนั่นเองค่ะ

 

วิธีพิสูจน์ตัวตนในแอปหมอพร้อม

สำหรับคนที่ยังไม่พิสูจน์ตัวตนก่อนทำรายการ จะไม่สามารถเช็คประวัติสุขภาพ หรือการแพ้ยา และใบส่งต่อการรักษาได้

ขั้นตอนยืนยันตัวตนมีดังนี้

กดเข้ามาที่หน้าพิสูจน์ตัวตน

 • เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม เพื่อไปที่จุดพิสูจน์ตัวตน
 • หลังจากกรอก ข้อมูลเสร็จแล้ว นำรหัส 6 หลัก ที่ให้มาใส่บนแอปหมอพร้อม

 • ถ้าไม่รู้ว่าต้องไปยืนยันตัวตนที่ไหน ให้กด ค้นหาจุดพิสูจน์ตัวตน จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้เราเลือก เพื่อหาสถานที่ใกล้เคียงในการทำรายการ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ทุกคนได้ใช้งานกัน แถมใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญได้การรับรองจากมาตรฐานสากล European Union เพราะมีการเก็บข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ ทั้งข้อมูลการรับวัคซีน การตรวจหาเชื้อ และการฟื้นตัวจากการติดเชื้อ เรียกได้ว่าเป็นแอป Digital Health ที่น่าใช้งานอีกหนึ่งตัวเลยค่ะ

 

ที่มา : หมอพร้อม,mohpromtstation

Leave a Reply

To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save