เมื่อพูดถึงหนึ่งในสื่อโซเชียลที่ทรงอิทธิพลในโลกยุคปัจจุบันนี้ก็คงหนีไม่พ้น Facebook ที่เปรียบเสมือนพื้นที่ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ของเรา ซึ่งนอกจากการสร้างตัวตน ใช้เพื่อการติดต่อและติดตามแล้วผู้คนกว่า 1.44 พันล้านคนยังใช้ Facebook เป็นแหล่งเสพข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ข่าว’ เพราะสะดวกกว่าแถมยังมีเรื่องให้เลือกอ่านเยอะ โดยที่ผู้ใช้งาน 62.5% ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้า Feed นั้นผ่านการคัดกรองจากอัลกอริทึ่มของ Facebook เพื่อเลือกเอาข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของเรามาแสดง! นั่นหมายความว่าเราจะได้รับข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นของเรามากกว่าจะได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ส่วนรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและเราจะแก้ไขได้อย่างไรไปติดตามเพิ่มเติมกันได้จาก “เสพข่าวจากหน้า Facebook Feed มากไปอาจทำให้ได้รับข้อมูลด้านเดียว