fbpx
News

Google ประกาศผ่านแอพ Calendar ว่าปีนี้จะไม่จัดงานวันคริสต์มาส

ปีนี้ Google อาจจะทำให้เด็กๆ หัวใจสลาย เพราะ “ซานตาคลอส” ไม่สามารถตั้งตารางการแจกของขวัญในเดือนธันวาคมผ่านมือถือ Android 4.2 ได้ เมื่อเดือนธันวาคมทั้งเดือนหายไปโดยปัญหานี้จะไม่เจอในแอพ Calendar โดยตรง แต่จะเจอก็ต่อเมื่อเราต้องการจะสร้างกิจกรรมหรือเหตุการณ์ผ่านบัญชีรายชื่อในแอพ People โดยเดือนธันวาคมทั้งเดือนจะหายไปจากแอพ ซึ่งบั๊กนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะ Android 4.2 เท่านั้น ส่วนใน Android 4.1.2 นั้นไม่พบปัญหานี้ถึงแม้ว่าเราจะลง GAPPS ของ Android 4.2 ลงใน Android 4.1.2 ก็เถอะหรือว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการประกาศแบบอ้อมๆ ของ Google ว่าปีนี้จะไม่จัดงานคริสต์มาสให้กับพนักงานที่มา Android Central

ปีนี้ Google อาจจะทำให้เด็กๆ หัวใจสลาย เพราะ “ซานตาคลอส” ไม่สามารถตั้งตารางการแจกของขวัญในเดือนธันวาคมผ่านมือถือ Android 4.2 ได้ เมื่อเดือนธันวาคมทั้งเดือนหายไป

โดยปัญหานี้จะไม่เจอในแอพ Calendar โดยตรง แต่จะเจอก็ต่อเมื่อเราต้องการจะสร้างกิจกรรมหรือเหตุการณ์ผ่านบัญชีรายชื่อในแอพ People โดยเดือนธันวาคมทั้งเดือนจะหายไปจากแอพ ซึ่งบั๊กนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะ Android 4.2 เท่านั้น ส่วนใน Android 4.1.2 นั้นไม่พบปัญหานี้ถึงแม้ว่าเราจะลง GAPPS ของ Android 4.2 ลงใน Android 4.1.2 ก็เถอะ

หรือว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการประกาศแบบอ้อมๆ ของ Google ว่าปีนี้จะไม่จัดงานคริสต์มาสให้กับพนักงาน

ที่มา Android Central

ปล. แก้ไขเนื้อหา เนื่องจากแปลข้อความมาผิด ขอโทษด้วยครับ

เพิ่มเติม ดูเหมือนว่า Google จะรับรู้ปัญหานี้แล้ว และมีการอัพเดพ Source Code ขึ้นไปบนโครงการ AOSP แล้ว แต่เราคงต้องรอให้ Google ปล่อยอัพเดทของ Android 4.2 ผ่าน OTA อีกครั้ง

Leave a Reply

To Top