ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีคุณสมบัติตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนค่าไฟออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานการไฟฟ้า ในวันที่ 15 มีนาคม – 8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายนนี้ ส่วนลงทะเบียนค่าน้ำออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานการประปาจะลงได้ในทุกวันและตัดรอบในวันที่ 25 ของทุกเดือน สามารถเข้ามาดูข้อมูลที่ต้องเตรียมและวิธีการลงทะเบียนได้ภายในบทความนี้เลยค่ะ

วันที่ 28 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ เรื่องมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565  ดังนี้

 • จะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน
 • ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยแต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า
 • สำหรับการลงทะเบียนผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีข้อกำหนดเพิ่มเติมว่า กรณีลงทะเบียนการใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (ไม่เป็นนิติบุคคล) ที่ติดตั้งไม่เกิน 5 แอมป์ ใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟรี 50 หน่วย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไปค่ะ

ทั้งนี้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าเกินตามที่กำหนดดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สำคัญมาก! ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคุณสมบัติตรงตามกำหนด จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยจะได้ 1 สิทธิ์ / 1 ครัวเรือน / 1 รหัสประจำบ้าน

ไทม์ไลน์การลงทะเบียนค่าไฟฟ้า

 • ลงทะเบียนภายใน 15 มีนาคม – 8 เมษายน 2566 (ลงทะเบียนสำเร็จวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.) จะได้รับสิทธิในเดือนเมษายน 2566
 • ลงทะเบียนหลังจากวันที่ 8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิในเดือนพฤษภาคม 2566 และจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังของเดือนเมษายน 2566 นะคะ

ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนในโครงการเดิมของปี 2560 และ 2561 จะได้รับสิทธิถึงเดือน มี.ค. 2566 เท่านั้น และต้องชำระค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงได้รับสิทธิ์เพื่อขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือน เม.ย.2566

 

เอกสาร / สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียนค่าไฟฟ้า

1.บัตรประชาชน

2.ใบแจ้งค่าไฟฟ้า / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี อย่างใดอย่างหนึ่ง

3.มือถือเพื่อยืนยันลงทะเบียน (สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ผู้ที่ได้รับสิทธิ บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเป็น 0 บาทในเดือนถัดไปทันที โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่หากเดือนไหนใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิในเดือนนั้นค่ะ

ข้อมูลที่ใช้สำหรับลงทะเบียนค่าไฟฟ้า

 • รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
 • บัญชีแสดงสัญญา (เลข 9 หลักที่อยู่ในใบแจ้งหนี้)
 • ที่อยู่ (ข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 • หมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ชื่อ นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และ Email ของผู้ติดต่อขอลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟสำหรับการไฟฟ้านครหลวง

 • ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่ https://welfare.mof.go.th/ (หากใครที่ตรวจสอบสิทธิไม่ผ่านก็สามารถยื่นอุธรณ์ได้ที่เว็บไซต์เดียวกันนี้เลย )
 • เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis
 • กรอกข้อมูล
 • กดลงทะเบียน

เมื่อลงทะเบียนเสร็จ ผู้ขอใช้สิทธิสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ลงทะเบียนเลย เพียงแค่กรอกเลขบัตรประชาชน, เลขบัตรบัญชีแสดงสัญญา, เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และกดค้นหาเท่านั้นค่ะ

ตัวอย่างเว็บไซต์ลงทะเบียนการไฟฟ้านครหลวง

วิธีลงทะเบียนค่าไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • เข้าสู่เว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th/ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียน
 • กรอกข้อมูล
 • ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการลงทะเบียน
 • รอรับรหัส OTP บนมือถือและกรอกลงไปในหน้าเว็บ
 • ยืนยันการลงทะเบียน

ตัวอย่างเว็บไซต์ลงทะเบียนการไฟฟ้านส่วนภูมิภาค

 

มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำ

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565  ดังนี้

 • ผู้ที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะได้รับเงินค่าน้ำ 100 บาท
 • สิทธินี้ไม่ครอบคลุมผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาเกินตามที่กำหนดดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดค่ะ และผู้ที่เคยลงทะเบียนในโครงการเดิม จะได้รับสิทธิถึงเดือนมี.ค. 2566 และต้องชำระค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงได้รับสิทธิ์เพื่อขอรับเงินสนับสนุนภายในเดือนเม.ย.2566 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์การประปานครหลวง 

ข่าวประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาค

ไทม์ไลน์การลงทะเบียนค่าน้ำ

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป
 • การลงทะเบียนจะตัดรอบทุกวันที่ 25 ของเดือนนั้น ๆ ภายในเวลา 17.00 น.

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในรอบแรก คือก่อนวันที่ 25 มี.ค. 2566 จะได้รับสิทธิ์ค่าน้ำในเดือนเมษายน 2566 ส่วนใครที่ลงทะเบียนในเดือนนี้ก็จะได้ลดค่าน้ำในเดือนถัดไป และจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังเช่นกันค่ะ

 

เอกสาร / สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียนค่าน้ำ

1.บัตรประชาชน

2.ใบแจ้งค่าน้ำประปาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป

3.มือถือเพื่อยืนยันลงทะเบียน

ข้อมูลที่ใช้สำหรับลงทะเบียนค่าน้ำ

 • เลขบัตรประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เลขที่ผู้ใช้น้ำ
 • เบอร์มือถือ

วิธีการลงทะเบียนค่าน้ำ การประปานครหลวง

ตัวอย่างเว็บไซต์ลงทะเบียนค่าน้ำ การประปานครหลวง

วิธีการลงทะเบียนค่าน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

 • เข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียน https://register.pwa.co.th/welfare-register.html 
 • กรอกข้อมูล
 • ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันข้อมูล

ตัวอย่างเว็บไซต์ลงทะเบียนค่าน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

ก่อนละลงทะเบียนผู้ใช้งานควรระมัดระวังและตรวจสอบเว็บไซต์ที่ให้บริการให้ถี่ถ้วน หากเกิดข้อสงสัยแนะนำให้โทรสอบถามองค์กรที่ให้บริการแก่พื้นที่นั้น ๆ จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดค่ะ

อ้างอิง : การไฟฟ้านครหลวง,  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , กระทรวงการคลัง , การประปานครหลวง , การประปาส่วนภูมิภาค