การประชุมนัดพิเศษบอร์ด กสทช. เพื่อพิจารณาการขออนุญาตควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท AIS และ 3BB เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ยืดเยื้อลากยาวตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น สุดท้ายได้ข้อสรุปคือ บอร์ด กสทช.มีมติอนุญาตให้ควบรวมกิจการแบบมีเงื่อนไข 4 ต่อ 1 เสียง ในขณะที่อีก 2 เสียง ลงชื่อรับทราบไปตั้งแต่ช่วงเช้าเพียงเท่านั้น และไม่เข้าร่วมประชุมในช่วงบ่าย

รายชื่อบอร์ด กสทช.ที่ลงมติเห็นชอบ ดีล AIS และ 3BB

 • พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ (กรรมการ กสทช.ด้านกิจการกระจายเสียง)
 • นายศุภัช ศุภชลาศัย (กรรมการ กสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์)
 • น.ส.พิรงรอง รามสูต (กรรมการ กสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์)
 • นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ (กรรมการ กสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคม)

รายชื่อบอร์ด กสทช.ที่งดออกเสียง ดีล AIS และ 3BB

 • นายต่อพงศ์ เสลานนท์ (กรรมการ กสทช.ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

รายชื่อบอร์ด กสทช.ที่ลงมติรับทราบ ดีล AIS และ 3BB

 • นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ประธารคณะกรรมการ กสทช.)
 • พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร (คณะกรรมการ กสทช.ด้านกฎหมาย)

ตามข้อมูลจากผลประกอบการล่าสุดในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา พบว่า True มีผู้ใช้งาน 3.8 ล้านราย ในขณะที่ AIS และ 3BB มีผู้ใช้งาน 2.38 และ 2.31 ล้านรายตามลำดับ ส่วน NT มีผู้ใช้งาน 1.8 ล้านราย ผลหลังการควบรวมทำให้ AIS และ 3BB มีฐานลูกค้าเน็ตบ้านแซงทรูขึ้นเป็นอันดับ 1 ที่ 4.69 ล้านราย

จำนวนผู้ใช้งานเน็ตบ้านในประเทศไทย

 • AIS และ 3BB – 4.69 ล้านราย (หลังควบรวม)
 • True – 3.8 ล้านราย
 • AIS – 2.38 ล้านราย (ก่อนควบรวม)
 • 3BB – 2.31 ล้านราย (ก่อนควบรวม)
 • NT – 1.8 ล้านราย

สำหรับมาตรการเฉพาะที่จะออกมาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภคจากการอนุญาตควบรวมกิจการนั้น ไม่มีการเปิดเผยออกมาว่า ทาง กสทช.มีรายละเอียดและเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ที่มา : Matichon Online