อาจจะกระตุกๆและดูผิดองศาหน่อยนะครับเพราะยังไม่ได้ซื้อที่หมุนมา ต้องหมุนมือเอง ยังไงถ้าอุปกรณ์ครบจะถ่ายมาให้ดูอีกอัน