สำหรับคนที่ใช้ wallpaper จากโปรแกรมต่างๆ บางทีอยากจะ save รูป wallpaper เก็บไว้ในเครื่อง โปรแกรม Wallpaper Set And Save สามารถ save ได้ไม่ว่าจะมาจากโปรแกรมหรือ theme ต่างๆ

ติดตั้ง:
Android Market -> Search: Wallpaper

ขนาด wallpaper ที่เหมาะสำหรับ G1 คือ 640×480 นะครับ หากใช้ photoshop ให้บันทึกเป็น png-24 จะได้ภาพมีคุณภาพดีที่สุด

download wallpaper สำหรับ G1 ได้ที่เว็บไซต์
http://g1-wallpapers.com/

wallpaper บางส่วนในเครื่องของผมครับ