fbpx
News

Huawei ขยายเวลารับประกันหน้าจอและเมนบอร์ดให้กับสมาร์ทโฟน 5 รุ่นดังที่ซื้อตั้งแต่ 8 กุมภา – 9 มีนา 60 นาน 2 ปี

Huawei ประเทศไทยประกาศขยายระยะเวลาการรับประกันหน้าจอและเมนบอร์ดให้กับสมาร์ทโฟน 5 รุ่นดังออกไปเป็น 2 ปี แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นเครื่องที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2560 เท่านั้น โดยสมาร์ทโฟนทั้ง 5 รุ่นทีได้รับสิทธิ์ขยายเวลาการรับประกันทั้ง 5 รุ่นคือ Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei MediaPad M3, Huawei GR5 2017 และ Huawei GR5 2017 Premium

Huawei ประเทศไทยประกาศขยายระยะเวลาการรับประกันหน้าจอและเมนบอร์ดให้กับสมาร์ทโฟน 5 รุ่นดังออกไปเป็น 2 ปี แต่มีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นเครื่องที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2560 เท่านั้น โดยสมาร์ทโฟนทั้ง 5 รุ่นทีได้รับสิทธิ์ขยายเวลาการรับประกันทั้ง 5 รุ่นคือ Huawei P9, Huawei P9 Plus, Huawei MediaPad M3, Huawei GR5 2017 และ Huawei GR5 2017 Premium

สำหรับเงื่อนไขการรับประกันที่ขยายออกไปจะเป็นในส่วนของหน้าจอและเมนบอร์ดเท่านั้นนะครับ ส่วนการรับประกันตัวเครื่องและอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม 

เงื่อนไขการรับประกัน 1 ปีของ Huawei

  • ตัวเครื่อง 12  เดือนนับจากหลักฐานการซื้อ
  • แบตเตอรี่ built-in : 12  เดือนนับจากหลักฐานการซื้อ
  • แบตเตอรี่ /ที่ชาร์จแบตเตอรี่ เดือนนับจากหลักฐานการซื้อ
  • สายเคเบิล/ชุดหูฟัง เดือนนับจากหลักฐานการซื้อ

**เงื่อนไขการรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดประเภทการดัดแปลงซ่อมแซมการแก้ไข การติดตั้งและทดลองใช้อย่างไม่ถูกวิธี 

ในขณะที่เงื่อนไขการรับประกันเมนบอร์ดและหน้าจอภายในระยะเวลา 2 ปีที่เพิ่มออกมาของผู้ที่ซื้อสมาร์ทโฟนทั้ง 5 รุ่นในช่วงเวลาดังกล่าว ทาง Huawei ได้ชี้แจ้งกับผมไว้ดังนี้ครับ

  • ผู้ที่ซื่อตรงตามเงื่อนไขที่แจ้งด้านบน จะได้รับประกัน เมนบอร์ด หน้าจอ และ แบตเตอรี่ เป็นเวลา 2 ปี (สามารถนำเครื่องซ่อมที่ศูนย์บริการหัวเว่ยเท่านั้น)
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลารับประกัน 2 ปีได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ผ่านแอพพลิเคชั่น HiCare หรือ เว็บไซต์ หัวเว่ยคอนซูมเมอร์

*หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับแจ้งปัญหาการปรับสิทธิ์รับประกันเป็น 2 ปี หลังวันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

(หมายความว่า หากข้อมูลการรับประกันเครื่องของลูกค้าไม่ปรับเป็น 2 ปี และลูกค้าติดต่อหัวเว่ยหลังจากวันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับการปรับให้ได้รับประกัน 2 ปีนะครับ ดังนั้นตรวจสอบและรีบแจ้งทาง Huawei ทันทีหากสถานะยังไม่ขึ้นเป็น 2 ปี) 

รายละเอียดการรับประกัน

  • การรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อเครื่อง พร้อมให้ลูกค้าเก็บหลักฐานใบกำกับภาษีที่ระบุวันที่ซื้อ ชื่อลูกค้า และหมายเลข IMEI เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทุกครั้งที่ขอใช้บริการ
  • การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภทที่นอกเหนือไปจากมาตรฐานที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน การดัดแปลงโปรแกรมที่ผิดไปจากมาตรฐานของเครื่อง การเกิดอุบัติเหตุทั้งจากผู้ใช้เอง และจากภัยธรรมชาติ อาทิ ไฟไหม้ น้ำท่วม ตกน้ำ โดนน้ำ มีอาหารหรือของเหลวหกใส่ภายในตัวเครื่อง การดัดแปลง แก้ไข ถอดประกอบ และซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทฯ เกิดรอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวเครื่องที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า การต่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่ผิดเพี้ยนไม่ว่าต่ำกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
  • ลูกค้าต้องขอรับบริการซ่อมเครื่องได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ย หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทฯ เท่านั้น

ดังนั้นหากใครซื้อเครื่องใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อย่าลืมเก็บหลักฐานการซื้อให้ดีนะครับ เพราะหากเกิดความผิดพลาดด้านข้อมูลจะได้ใช้ยืนยันได้ ส่วนใครที่อยากจะตรวจสอบสถานะการรับประกันว่า ได้รับสิทธิ์หรือไม่และได้รับการประกันถึงวันที่เท่าไร สามารถเข้าไปตรวจเช็คได้ที่นี้ครับ >> คลิก! โดยใส่รหัสเลข EMEI บนกล่องหรือตัวเครื่องลงไป

ที่มา : Huawei Mobile

Leave a Reply

To Top