วันที่ 8 มิถุนายน 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดูข้อกฎหมายเพื่อนำมาใช้ในการควบคุมเนื้อหาในสื่อออนไลน์และการนำเสนอในโซเชียลมีเดีย ซึ่งอาจรวมถึงแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป


ภาพจากเว็บไซต์รัฐบาลไทย

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนี้ว่า เนื่องจากการสื่อสารขณะนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่รวดเร็ว ส่งผลให้ความเสียหายจากการโพสต์หรือนำเสนอในโซเชียลมีเดียอาจเกิดขึ้นได้เร็วตามไปด้วย แต่กฎหมายที่มีอยู่นั้นดำเนินการได้ล่าช้า สวนทางกัน จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดความขัดแย้ง ลดคดีความ และลดข้อความที่ทำให้ประชาชนเสียหาย

ทั้งนี้ คำสั่งการไม่ใช่การให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปเขียนกฎหมายมาใหม่ แต่ให้ไปศึกษาจากประเทศที่การนำกฎหมายลักษณะนี้มาใช้กันแล้ว โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกประเทศอินเดียเป็นตัวอย่างที่มีกฎหมายกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน

เมื่อถูกถามว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการควบคุมการสื่อสารออนไลน์ใช่หรือไม่ นายอนุชากล่าวว่า ที่ผ่านมา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใช้เวลานานในการฟ้องร้องและดำเนินคดีช้า ไม่ทันการต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีการจี้ประเด็นไปที่แพลตฟอร์มคลับเฮาส์ซึ่งเป็นกระแสสังคมในช่วงหลัง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบว่า ตนเองยังไม่ทราบ เพราะในการพูดคุยไม่ได้มีการลงลึกถึงรายละเอียดในส่วนนี้

 

ที่มา : มติชน