ในช่วงที่ผ่านมานี้เราอาจจะได้ยินข่าวในแง่ลบของธุรกิจโทรศัพท์มือถือของโซนี่ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ว่า อาจจะพิจารณาขายธุรกิจนี้หรือข่าวปรับลดพนักงานแผนกสมาร์ทโฟน 1000 ตำแหน่ง (ซึ่งสุดท้ายปรับลดไปทั้งสิ้น 1100 ตำแหน่ง)

แต่นี่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับสาวกแห่งอารยธรรมโซนี่หรือผู้ใช้ Xperia ทั้งหลายในประเทศไทย
เมื่อ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงานวิศวกรจำนวนมาก
รวมถึงพนักงานสาขาอื่นๆ ด้วย โดยมีข้อความหนึ่งในประกาศพูดถึงว่า

To enhance future growth by introducing XperiaTM mobile phone production in Thailand, we are strengthening our workforce at our factory located in Bangkadi Industrial Park

เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพในการเติบโตในอนาคตโดยการเพิ่มการผลิต XperiaTM Mobile ในประเทศไทย เรากำลังต้องการบุคลากรเพิ่มเติมสำหรับโรงงานของเราที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

แม้ว่าทางโซนี่เองจะยังไม่ได้พูดถึงการเพิ่มหรือย้ายฐานผลิตเข้าสู่ประเทศไทย แต่จากประกาศรับสมัครงาน
ดังกล่าวก็เป็นที่คาดเดาได้ว่าประเทศไทยน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งฐานผลิตสมาร์ทโฟนของโซนี่

ถ้าหากโซนี่เพิ่มการผลิตสินค้ากลุ่มสมาร์ทโฟนในไทยจริงล่ะก็ จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เพราะเราอาจจะได้เห็นสมาร์ทโฟน Xperia ในราคาที่ถูกลง หรืออาจจะมีอะไหล่ของ Xperia สต็อกในประเทศไทยส่งผลให้การบริการส่งซ่อมมือถือเข้าศูนย์โซนี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นได้

สำหรับในประเทศไทยเองก็เป็นฐานผลิตและประกอบสินค้าหลายประเภทของโซนี่ เช่น สินค้าในกลุ่มกล้องถ่ายรูป
เครื่องเสียง รวมไปถึงหูฟังรุ่นต่างๆ ด้วยครับ

source: Job Top Gun, Job in Thailand