The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) หรือจะแปลเป็นศัพท์ไทยง่ายๆ ก็คือ กสทช. ของประเทศสวีเดน ได้ออกมาประกาศกฎใหม่ว่า ห้ามให้ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง 4 ที่มีคิวจะประมูลคลื่น 5G ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ใช้งานอุปกรณ์ 5G ของ Huawei หรือ ZTE

นอกจากห้ามใช้อุปกรณ์ 5G ของทั้ง Huawei และ ZTE แล้ว ทาง กสทช. ประเทศสวีเดน ยังออกกฎใหม่เพิ่มเติมมาอีก 3 ข้อ ได้แก่

  • โอเปอร์เรเตอร์เจ้าไหนยังใช้อุปกรณ์สื่อสารของ Huawei หรือ ZTE อยู่ จะต้องทยอยติดตั้งออกภายในปี 2025
  • โครงสร้างเครือข่าย 5G หรือพนักงานจะต้องอยู่ในประเทศเท่านั้น
  • เจ้าที่ประมูลชนะจะต้องรับประกันว่าคลื่นสัญญาณ 5G จะไม่ไปสร้างความเสียหายกับความมั่นคงของประเทศสวีเดน

สวีเดนถือเป็นประเทศที่สองของภูมิภาคยุโรป ต่อจากสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ที่ออกมาแบนอุปกรณ์ 5G และ Network ต่างๆ ของ Huawei โดยสหราชอาณาจักรขีดเส้นตายว่าอุปกรณ์ Network ของบริษัทสัญชาติจีนนี้จะต้องหายไปจากประเทศภายในปี 2027

โดยการออกมาแบนอุปกรณ์ Network ของ Huawei และ ZTE น่าจะเป็นสัญญาณดีของ Ericsson แบรนด์สายเลือดสวีดิชแท้ๆ รวมถึงเพื่อนบ้านอย่าง Nokia อีกด้วย

 

ที่มา: gsmarena