Verily บริษัทในเครือ Google Alphabet ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อการค้นคว้าด้านยาและเวชภัณฑ์ เรียกว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพก็ได้ (ก่อนหน้านี้เคยใช้ชื่อ Google Life Science) ได้ร่วมมือกับรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโคโรน่าไวรัส SARCoV2 โดยจะเปิดเวบไซต์สำหรับช่วยคัดกรองผู้ป่วย รวมถึงกำลังพัฒนาชุดตรวจโรค COVID-19

โดยทาง Verily จะเริ่มเปิดเวบไซต์ให้ชาวแคลิฟอร์เนียที่อาศัยอยู่ในแถบ Bay Area หรือพื้นที่อ่าวสามารถเข้ามากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดกรองและเช็คประวัติผูที่เข้ามาทำแบบสอบถามได้ และหากเข้าข่ายก็จะมีการแจ้งให้ไปยังจุดตรวจโรคที่ใกล้ที่สุด เพื่อทำการทดสอบ nasal swab test เก็บตัวอย่างจากภายในปากและโพรงจมูกเพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป

Alphabet บริษัทแม่ของ Google และ Verily ต้องการที่จะขยายความช่วยเหลือออกไปให้มากที่สุด แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเจรจากับรัฐอื่นๆ นอกเหนือไปจากแคลิฟอร์เนีย นอกจากนั้นทาง Verily กำลังวิจัยและพัฒนาชุด test kit เพื่อให้คนทั่วไปสามารถตรวจสอบการติดเชื้อไวรัสได้เองที่บ้าน

หากดูจากประกาศของรัฐบาลสหรัฐอมเริกาในการคัดกรองผู้ป่วยผ่านเวบไซต์ที่ประธานาธิบดี Donald Trump และเจ้าหน้าที่ประสานงานเรื่องไวรัสโคโรนา Debbie Brix นั้นก็มีขั้นตอนคล้ายๆ กับที่ประเทศไทย คือจะต้องมีการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงก่อน โดยการเข้าไปตอบแบบสอบถามหรือทำ Survey นั่นเอง หลังจากนั้นก็ดูว่ามีอาการหรือไม่ หากมีอาการก็จะมีการแนะนำให้ไปที่จุด drive-thru หรือจุดตรวจเพื่อทดสอบหาการติดเชื้อ ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเดินไปเพื่อขอตรวจได้ครับ

สำหรับบ้านเราตอนนี้ก็มีให้บริการ จุดตรวจ COVID-19 รวมแล้ว 35 จุดทั่วประเทศ ซึ่งต้องมีการสอบถามอาการก่อน และหากไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่งจะมี ค่าใช้จ่ายตามแต่ละสถานพยาบาล ตั้งแต่ 3,000-10,000 บาท ล่าสุดเห็นทางโรงพยาบาลรามคำแพงได้ตั้งจุดตรวจแบบ Drive-Thru ขับรถไปตรวจได้เลย มีราคาอยู่ที่ 6,500 บาทครับ

 

source : 9to5google, verily