ล่าสุดประเทศไทยได้รับการอนุมัติ Wi-Fi 6 และ 6E จาก กสทช. แล้วโดยไม่ต้องขออนุญาตใช้งาน หลังจากที่เคยมีมติการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน Wi-Fi6 GHz และมีมติเห็นชอบให้คลื่นความถี่ย่าน 5.925 – 6.425 GHz สามารถใช้กันได้เป็นการทั่วไปโดยไม่ต้องขออนุญาต เมื่อปี  2022

ก่อนหน้านี้คนไทยต้องใช้งาน Wi-Fi คลื่นความถี่ย่าน 5GHz มาเป็นเวลานาน ในที่สุดก็ได้ใช้กันสักทีเพราะว่าปีนี้มีการออกระเบียบคลื่นแบบใหม่จาก กสทช. อนุญาตให้ใช้ Wi-Fi 6 เพื่อยกระดับการบริการและการศึกษาทางการแพทย์ รวมไปถึงคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (unlicensed) เชื่อว่ามีใครหลายคนกำลังตั้งหน้าตั้งตารอ Wi-Fi 6 กันอยู่แน่นอน

Wi-Fi Alliance เคยเปิดตัว Wi-Fi 6E ที่ใช้คลื่นความถี่ 6 GHz ไปตั้งแต่ปี 2020 แต่ทางฝั่งผู้บริโภคก็มีการขยับขับเคลื่อนเพื่อหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่กันค่อนข้างช้า อย่างตอนนี้คนส่วนมากก็ยังใช้ Wi-Fi  2.4GHz และ 5GHz กันอยู่ค่ะ

สนับสนุนการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E

ตามระบุจาก กสทช. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงาน กสทช. และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR AR และ XR ในด้านการพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการยกระดับความทั่วถึงของการให้บริการสาธารณสุขในประเทศไทย และได้กล่าวถึงมติที่ประชุม กสทช.

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ซึ่งได้เห็นชอบให้คลื่นความถี่ 5.925 – 6.425 GHz เป็นคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (unlicensed) ซึ่งรวมถึงการใช้งาน Wi-Fi โดยคลื่นความถี่ย่าน 6 GHz  จะช่วยให้การใช้งาน Wi-Fi มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งด้านความเร็วในการรับส่งข้อมูล ปริมาณอุปกรณ์ที่ระบบสามารถรองรับได้ และการเชื่อมต่อที่มีหลากหลายรูปแบบ ที่เปิดให้เกิดการประยุกต์ใช้งานใหม่ทั้งสำหรับภาคผู้บริโภค ภาคองค์กรและธุรกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม

ต้องขอบอกก่อนว่า Wi-Fi 6 ที่เราจะได้ใช้กันยังอยู่บนคลื่นความถี่ย่าน 5 GHz  แต่จะพัฒนาขึ้นไปเป็น Wi-Fi 6 E และ Wi-Fi 7 สามารถใช้ได้ในอนาคต ถึงแม้จะมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการ แต่ก็ต้องรอประกาศกันอีกทีค่ะ ถึงจะสามารถใช้งานกันได้จริง

 

ที่มา : สำนักงาน กสทช.