fbpx
News

รวมข้อมูลการประมูลคลื่น 4G 900/1800MHz ปี 2018

4G Auction 2018 Summary

สำหรับบางคนที่สนใจเรื่องคลื่นความถี่ ความเร็วของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ ก็น่าจะได้ติดตามข่าวเรื่องการประมูลคลื่นความถี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2018 นี้ หลังจากการประมูลเมื่อปี 2015 ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างขึ้นในวงการโทรคมนาคมประเทศไทยไม่น้อยเลย วันนี้ผมเลยจะมารวบรวมข้อมูลการประมูลทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมอัพเดทเรื่อยๆให้ได้อ่านกันในบทความเดียวครับ (อัพเดทล่าสุด 15 มิถุนายน 2561)

ข้อมูลการประมูลคลื่น 4G (900&1800MHz) ปี 2561 โดยสรุป

วันเวลาประมูล :

 • กุมภาพันธ์ – ประกาศหลักเกณฑ์การประมูล
 • พฤษภาคม – จัดการประมูล
 • มิถุนายน – รับรองให้ใช้งานได้

*ล่าสุดคาดว่าเลื่อนการประมูลเป็น 4 สิงหาคม

คลื่นและจำนวน :

 • คลื่น 900 MHz ขนาด 5 MHz จำนวน 1 ใบอนุญาต อายุ 15 ปี ราคาเริ่มต้น 37,988 ล้านบาท
 • คลื่น 1800 MHz ขนาด 45 MHz แบ่งเป็น 3 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้น 37,457 ล้านบาท

ระยะเวลาใบอนุญาต : 15 ปี

สถานะปัจจุบัน 

 • คลื่น 900MHz ถูกถอดไม่ให้ประมูลแล้ว
 • คลื่น 1800MHz ประกาศเปิดให้ประมูลในวันที่ 4 สิงหาคม แต่ไม่มีใครเข้าร่วมประมูลด้วยเหตุผลที่เงื่อนไขและกฎเกณฑ์การประมูลที่ไม่จูงใจ

หัวข้อต่างๆในบทความนี้

 

ประเทศไทยใครถือครองคลื่นไหนอยู่บ้าง

ตารางรวมข้อมูลการประมูล และค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา

Thailand frequency spectrum allocation

 

frequency

(MHz)

bandwidth expire

(ค.ศ.)

value

(ล้านบาท)

avg.cost / year

(ล้านบาท)

avg.cost / 5MHz / year

(ล้านบาท)

AIS 900 10MHz 2030 75,654 5,043.6 1260.9
1800 15MHz 2033 40,986 2,277 379.5
2100 15MHz 2027 14,625 975 162.5
(TOT) 2100 15MHz 2025 31,200 3,900 650
DTAC 850 10MHz 2018 สัมปทาน ส่วนแบ่งรายได้ 30% N/A
1800 25MHz 2018 สัมปทาน ส่วนแบ่งรายได้ 30% N/A
2100 15MHz 2027 13500 900 150
(TOT) 2300 60MHz 2025 36,080 4,510 375.8
TRUE 850 15MHz 2025 4350

(ซื้อ Hutch)

310 51.67
900 10MHz 2030 76,298 5086.53 1271.63
1800 15MHz 2033 39,792 2210.67 368.44
2100 15MHz 2027 13,500 900 150

 

จากที่เห็นคือคลื่นความถี่ที่ถูกนำออกมาประมูลในครั้งนี้ จะเป็นของทาง dtac ล้วนๆ ซึ่งทาง dtac ก็คงจะต้องเตรียมตัวในการทวงคืนคลื่นที่ตัวเองเคยใช้งานอยู่ให้ได้ เพราะดีลคลื่น 2300MHz ก็ยังมีความไม่แน่นอน มีเวลาเหลือให้ใช้งานไม่ถึงสิบปีเท่านั้น หากพลาดการประมูลครั้งนี้ไป คลื่นจะไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และปัญหาเรื่องความเร็วและคุณภาพสัญญาณจะหนักกว่านี้อีกมากเลย

 

เปิดรายละเอียดและเงื่อนไขการประมูล โดยกสทช. ​ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน

รายละเอียดการประมูลคลื่น คลื่น 900 MHz

 • ช่วงคลื่นที่ให้ใช้งาน : 890-895 MHz/935-940 MHz
 • ขนาด 5 MHz จำนวน 1 ใบอนุญาต อายุ 15 ปี
 • ราคาเริ่มต้น 37,988 ล้านบาท คิดจากราคาประมูลคลื่น 900MHz เมื่อปี 2558
 • ที่มาคลื่น จากสัมปทานของ dtac ซึ่งเคยใช้อยู่ 10MHz แต่จะถูกนำกลับมาประมูลในครั้งนี้เพียงครึ่งเดียว เพราะจะกันคลื่นเอาไว้สำหรับกิจการอื่น
 • เงื่อนไขจำนวนผู้เข้าร่วมการประมูล
  • กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลมากกว่า 1 ราย ก็จะเปิดให้มีการประมูล
  • กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลเพียงรายเดียว จะขยายเวลาเปิดรับผู้เข้าร่วมการประมูลไปอีก 30 วัน ถ้ายังไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลเพิ่ม ให้เปิดการประมูลโดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเคาะเพิ่มราคา 1 ครั้ง
 • การชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จะแบ่งการชำระออกเป็น 4 งวด ดังนี้
  • งวดที่ 1 ชำระ 4,020 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันการชำระค่าเงินประมูลฯ ในส่วนที่เหลือ ภายใน 90 วัน
  • งวดที่ 2 ชำระ 2,010 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันการชำระค่าเงินประมูลฯ ในส่วนที่เหลือ ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
  • งวดที่ 3 ชำระ 2,010 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันการชำระค่าเงินประมูลฯ ในส่วนที่เหลือ ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
  • งวดที่ 4 ชำระเงินค่าประมูลส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

รายละเอียดการประมูลคลื่น คลื่น 1800 MHz

 • ช่วงคลื่นที่ให้ใช้งาน : 1740-1785 MHz/1835-1880 MHz
 • ขนาด 45 MHz แบ่งเป็น 3 ใบอนุญาต ใบละ 15MHz อายุ 15 ปี
 • ราคาเริ่มต้น 37,457 ล้านบาท  คิดจากราคาประมูลคลื่น 1800MHz เมื่อปี 2558
 • ที่มาคลื่น ดึงคืนจากทาง CAT ที่ให้สัมปทานทาง dtac ใช้งานอยู่ 25MHz เพื่อให้บริการคลื่น 2G และ 4G
 • เงื่อนไขจำนวนผู้เข้าร่วมการประมูล
  • กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลมากกว่า 3 ราย จะประมูล 3 ชุดคลื่นความถี่
  • กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูล 2-3 ราย จะนำคลื่นความถี่ออกมาประมูลเท่ากับ N-1 ชุด โดย N=จำนวนผู้เข้าร่วมการประมูล นั่นคือถ้ามีผู้เข้าร่วมการประมูล 3 ราย จะนำคลื่นความถี่ออกมาประมูล 2 ชุด และถ้ามีผู้เข้าร่วมการประมูล 2 ราย จะนำคลื่นความถี่ออกมาประมูล 1 ชุด
  • กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูล 1 ราย จะขยายเวลาเปิดรับผู้เข้าร่วมการประมูลไปอีก 30 วัน ถ้ายังไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลเพิ่ม ให้เปิดการประมูล โดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเคาะเพิ่มราคา 1 ครั้ง
 • การชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จะแบ่งการชำระออกเป็น 3 งวด ดังนี้
  • งวดที่ 1 ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่จำนวน 50% ของราคาการประมูลสูงสุดของผู้ชนะการประมูลแต่ละราย พร้อมหนังสือค้ำประกันการชำระค่าเงินประมูลฯ ในส่วนที่เหลือ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล
  • งวดที่ 2 ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่จำนวน 25% ของราคาการประมูลสูงสุดของผู้ชนะการประมูลแต่ละราย พร้อมหนังสือค้ำประกันการชำระค่าเงินประมูลฯ ในส่วนที่เหลือ ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
  • งวดที่ 3 ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่จำนวน 25% ของราคาการประมูลสูงสุดของผู้ชนะการประมูลแต่ละราย ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการประมูลปี 2561 ที่น่ารู้

การประมูลจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม

ตามแผนคาดว่าน่าจะประกาศหลักเกณฑ์การประมูลได้ในเดือน ก.พ. 2561 และน่าจะเปิดให้มีการประมูลได้ในเดือน พ.ค. 2561 ซึ่งคาดว่าจะออกใบอนุญาตได้ในเดือน มิ.ย. 2561

ราคาประมูลเริ่มต้นมาจากราคาของเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ทางกสทช. มีมติกำหนดให้นำราคาสุดท้ายของการประมูลคลื่น 900/1800 MHz ในปี 2558 มาคำนวณเป็นพื้นฐานที่เป็นอัตราส่วนเดียวกัน ในส่วนของการเคาะราคาจะเพิ่มขึ้นรอบละ 0.2% ของราคาขั้นต่ำ โดยคลื่น 900MHz คิดเป็น 76 ล้านบาท และคลื่น 1800MHz คิดเป็น 75 ล้านบาท ต่อการเคาะหนึ่งครั้ง

บทลงโทษ สำหรับผู้ชนะประมูลแล้วชิ่ง หนักหนาขึ้นกว่าเดิม

กรณีผู้ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับอนุญาต สำนักงาน กสทช. จะริบหลักประกันการประมูล ซึ่งคิดเป็นเงิน 5% ของราคาขั้นต่ำ พร้อมทั้งคิดค่าปรับในอัตรา 15% ของราคาขั้นต่ำ

เงื่อนไขการขยายโครงข่ายที่ทำได้ไม่ยาก

คลื่น 900MHz : ขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากรมากกว่า 50% ภายใน 4 ปี และต้องครอบคลุมประชากรมากกว่า 80% ภายใน 8 ปี  และต้องมีการจัดเก็บข้อมูลและลงทะเบียนผู้ใช้บริการ รวมถึงดูแลคุณภาพสัญญาณให้ได้มาตรฐานตามที่ กสทช. กำหนด

คลื่น 1800MHz : ขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากรมากกว่า 40% ภายใน 4 ปี และต้องครอบคลุมประชากรมากกว่า 50% ภายใน 8 ปี

เงื่อนไขค่าบริการที่ดูเหมือนจะถูก

อัตราค่าบริการ 4G จะต้องมีอัตราค่าบริการถูกกว่าอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้นผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีแพ็คเกจราคาประหยัดสำหรับผู้พิการ และจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยให้ครอบคลุมถึงการจัดการขยะอิเล็คทรอนิกส์ สุขภาพของผู้ใช้บริการ

 

ข้อถกเถียงต่อการประมูลคลื่น 900/1800 MHz ในปี 2561

หลังจากที่ทางกสทช. ได้ประกาศการประมูลออกมาแล้ว ก็มีการวิจารณ์ถึงรายละเอียดการประมูลที่ดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผล ไม่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และดูเอื้อประโยชน์ให้กับบางรายอีกด้วย โดยเรื่องถูกถกเถียงมากที่สุดก็คือ ราคาตั้งต้นที่สูงเกินจริง คลื่นไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด และการจัดสรรใบอนุญาตที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงสุด

ราคาตั้งต้นที่สูงเกินจริงต่อใบอนุญาต

ตามที่ทาง กสทช. ได้แจ้งว่าราคาประมูลเริ่มต้น มาจากราคาของใบอนุญาตเมื่อสองปีที่แล้ว มีการโต้แย้งว่าเป็นการไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก ด้วยเหตุผล 3 ข้อ

 1. ราคาสูงเกินค่าเฉลี่ยไปเยอะมาก โดยราคาการะประมูลใบอนุญาตทั้งสองใบที่ผ่านมา มูลค่าสูงติดอันดับต้นๆของโลกทั้งสองใบ ซึ่งอาจส่งผลทำให้ต้นทุนการให้บริการของเครือข่ายสูงเกิน และมีผลต่อคุณภาพสัญญาณ หรือราคาค่าบริการได้
 2. ราคาประมูลจากเมื่อสองปีที่แล้วเป็นราคาที่ได้มาโดยผิดปกติ เพราะผู้ชนะการประมูลคลื่น 900 MHz ในปีนั้น ก็คือ JAS ทิ้งใบอนุญาตหลังชนะการประมูลไป
 3. เป็นการกดดันผู้เข้าร่วมให้ต้องเริ่มการประมูลที่มูลค่าสูงทันที แทนที่จะเริ่มจากราคาเฉลี่ยก่อน แล้วจึงให้เคาะราคาเพิ่มขึ้นไปกันเอง ซึ่งอาจจะเป็นการกันไม่ให้ผู้เล่นหน้าใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้

อย่างไรก็ดี ทั้งสามข้อข้างต้นนี้ก็มีคนมองแย้งอีกว่า การเริ่มต้นที่ราคาสูงๆก็เพื่อลดระยะเวลาการประมูลที่ยืดเยื้อ และเพื่อให้ทั้งสามเจ้าใหญ่แบกรับภาระต้นทุนที่เท่ากัน ซึ่งข้อโต้แย้งนี้ก็จะไปตกที่ข้อสามว่าไม่มีความจำเป็นต้องดันขึ้นไปที่ระดับราคาเดิม และควรให้ผู้เข้าร่วมประมูลเป็นคนตัดสินใจต่อกันเอง ไม่ควรจะยึดเพียงว่าอยากจะได้ตัวเลขไม่น้อยกว่าเดิม ที่ดูเหมือนจะเป็นการกดปั่นราคาขึ้นมา หรือกลัวว่าเจ้าใดเจ้าหนึ่งจะได้ต้นทุนของคลื่นที่ต่ำลงเท่านั้น แต่ควรมองตามหลักการประมูลที่ควรจะเป็นมากกว่า

เรื่องการกำหนดราคาตั้งต้นโดยอ้างอิงจากราคาเดิมเมื่อสองปีที่แล้วนี้ ไม่ใช่ว่ากสทช. ทั้งหมดจะเห็นด้วย โดยหนึ่งในเสียงข้างน้อยที่โหวตไม่ให้ใช้ราคาเดิม ก็คือ นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ซึ่งเสนอให้มีการศึกษาว่าการประมูลคลื่นด้วยราคาสูงมากๆจะมีผลกระทบอะไรบ้าง

ถ้ากำหนดประมูลคลื่นครั้งที่ผ่านมาสูงมากแล้วถูกจริง คงไม่มีคนทิ้งใบอนุญาต และคนชนะคงไม่ต้องมาขอขยายเวลาจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การประมูลในราคาแพงทำให้ผู้ประกอบการเจอสภาพเดียวกันคือต้นทุนสูงเหมือนกันหมดแล้วที่สุดจะสะท้อนไปที่ผู้บริโภค” นพ.ประวิทย์

คลื่นความถี่อาจจะไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด

ด้วยเหตุผลจากข้อแรกที่ราคาของใบอนุญาตสูงเกินไป ทำให้ไม่มีคนเข้าร่วมประมูลหลากหลาย ประกอบกับเงื่อนไขที่ทาง กสทช. ตั้งว่าด้วยเรื่องจำนวนใบอนุญาตของคลื่น 1800MHz ที่จัดสรรเอาไว้ 3 ใบ หากมีคนเข้าร่วมประมูลน้อยกว่า 4 รายจะนำออกมาประมูลเพียง N-1 หรือเปิดประมูลใบอนุญาตจำนวนน้อยกว่าผู้เข้าร่วม 1 รายเท่านั้น ทำให้มีโอกาสที่จะเหลือคลื่นที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ 15-30MHz ทั้งที่ประเทศไทยก็มีจำนวนคลื่นที่นำออกมาใช้งานน้อยกว่าประเทศอื่นๆอยู่แล้ว

จำนวนคลื่นที่ถูกนำมาใช้เพื่อกิจการโทรคมนาคม

การจัดสรรใบอนุญาตที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงสุด

เงื่อนไขการนำคลื่น 1800MHz ออกมาประมูลที่แบ่งใบอนุญาตออกเป็น 3 ใบ จำนวนคลื่นเท่ากันที่ 15 + 15 + 15 MHz นี้ มีความเสี่ยงที่คลื่นจะไม่ถูกนำเอามาใช้งานทั้งหมดตามข้อสองแล้ว ยังคงเป็นการจัดสรรใบอนุญาตที่อาจทำให้ชาติเสียผลประโยชน์อีกด้วย กสทช. ควรจะมีการคิดเงื่อนไขการประมูล โดยอิงจากปริมาณคลื่นความถี่ที่แต่ละเจ้าต้องการ ความพร้อมทางการเงิน และแผนการให้บริการ ซึ่งหลายฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า กสทช. ควรมีการจัดขนาดชุดคลื่นความถี่เป็นขนาดเล็กลง แทนที่จะจัดประมูลด้วยวิธีออกใบอนุญาตเพียง N-1

นอกจากนี้ยังมีการถกเถียงกันอีกเล็กน้อยว่าการดึงคลื่นความถี่ช่วง 900MHz จำนวน 5MHz ไปใช้ในกิจการอื่นแทนโทรคมนาคม เป็นเรื่องที่น่าเสียโอกาสสำหรับชาติเพราะช่วงคลื่น 5MHz นี้ หากนำมาประมูลจะสร้างรายได้มากกว่ากิจการอื่นหลายเท่าตัวนัก

ปรับเงื่อนไข ลดขนาดชุดคลื่นความถี่ เพื่อการประมูลที่ไร้ข้อครหา

ตามประกาศของ กสทช. ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เราน่าจะได้เห็นการกำหนดกฎเกณฑ์การประมูลออกมา ซึ่งก็มีการคาดหวังกันว่า หลังจากฟังความคิดเห็นสาธารณะไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กสทช. จะมีการปรับกฎเกณฑ์อีกครั้งให้เกิดการประมูลที่เกิดประโยชน์กับประเทศมากที่สุด ซึ่งพอจะสรุปข้อเสนอแนะเป็นข้อๆได้ดังนี้

 • ถอนเงื่อนไขการกำหนดชุดคลื่นความถี่ 15MHz และจำนวนใบอนุญาต N-1 และเปลี่ยนเป็นการประมูลชุดคลื่นความถี่เป็น 9 ชุด ขนาด 2×5 MHz แทน
 • กำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่สูงสุดในย่าน 1800 MHz ทั้งหมด ไม่เกิน 2×30 MHz
 • ปรับราคาเริ่มต้นการประมูลให้เหมาะสม ไม่ใช่เริ่มที่แพงที่สุด
 • กำหนดแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ชัดเจน

ก็เชื่อว่าทาง กสทช. ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ทำเพื่อประเทศชาติ จะรับฟังข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายไปพิจารณาอีกครั้งก่อนประกาศกฎเกณฑ์ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ

(อัพเดท มกราคม 61) กสทช. เล็งยกเลิกประมูลคลื่น 900MHz, ปรับเงื่อนไขการประมูลคลื่น 1800MHz

(อัพเดท 23 ม.ค. 2561) เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 ได้มีข่าวจากทางกสทช. ว่าอาจทำการยกเลิกการประมูลคลื่น 900MHz จำนวน 5MHz เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการนำไปใช้งานสื่อสารโครงการถไฟฟ้าความเร็วสูง และอาจจะปรับจำนวนใบอนุญาตคลื่น 1800MHz จากที่มี 3 ใบ ใบละ 15MHz เป็น 9 ใบ ใบละ 5MHz แทนตามที่ได้มีการเสนอจากการรับความคิดเห็นสาธารณะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา อ่านต่อ

(อัพเดท มีนาคม 61) กสทช. ชี้การประมูลน่าจะเลื่อนเป็นปลายปี

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกสทช. ได้ออกมาเปิดเผยในวันที่ 12 มีนาคมว่าการประมูลช่วงกลางปีน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในหลายๆด้าน ต้องรอคณะกรรมการชุดใหม่ที่เลือกเข้ามาในเดือนเมษายนเป็นคนจัดการแทน อ่านต่อ

(อัพเดท มิถุนายน 61) ไร้เงา 3 เครือข่ายตอบรับร่วมประมูล

15 มิถุนายน วันสุดท้ายท่ีทาง กสทช. กำหนดให้ยื่นเอกสารตอบรับการประมูลคลื่น 1800MHz ไร้เงา 3 เครือข่ายใหญ่ AIS dtac TrueMove H  ตอบรับ โดย TrueMove H ปฏิเสธการเข้าร่วมตั้งแต่ กลางเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา ส่วน dtac และ AIS ประกาศในวันนี้เหมือนกัน

 

Side Stories เรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อการประมูล

AIS & Truemove ร้องขอให้ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระคลื่น 900 MHz ของปี 2558

ในช่วงปลายปี 2560 ทางคสช. ได้ส่งหนังสือถามความเห็น กสทช. ในการขยายเวลาจ่ายงวดประมูลคลื่น 900 MHz ให้ทรู และเอไอเอส หลัง 2 เจ้าร้อง คสช. บ่นไม่ไหวต้องจ่ายงวดสุดท้ายปี 2562 คนละ 60,000 ล้านบาท โดยจะขอยืดการชำระออกไปอีก 6 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยเล็งจะใช้ ม.44 ช่วยเหลือ ซึ่งทาง กสทช. มีความเห็นว่าควรขยายระยะเวลาออกไปเพียง 3-5 งวด และต้องจ่ายดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยยึดหลักการเดียวกับตอนช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล

หากทาง คสช. ตัดสินใจยืดการชำระออกไป น่าจะส่งผลให้ทั้งสองเจ้ามีสภาพคล่องในการเข้าร่วมประมูลได้มากยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการประมูลได้ดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควร แต่การยกเว้นโดยปราศจากดอกเบี้ยเลยนั้นก็ดูจะเป็นเรื่องที่อาจจะฟังแล้วงงๆกันนิดหน่อยว่า ทำแบบนี้ก็ได้เหรอ

Dtac ใกล้ได้ใช้คลื่น 2300MHz ของ TOT อย่างเป็นทางการ

หลังจากที่ กสทช. ได้ดึงเรื่องของสัญญาระหว่างดีแทคและทีโอที ที่จะเปิดให้ดีแทคเข้ามาใช้งานคลื่น 2300MHz ได้นั้น ปัจจุบันทาง กสทช. ก็ยอมปล่อยเรียบร้อย โดยให้เหตุผลว่าไม่มีอำนาจ (เอ้า?!?) ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่ากระบวนการหลังจากนี้หากเป็นไปด้วยดี ภายในไตรมาสแรก หรือสองของปี 2561 ลูกค้าดีแทคก็อาจจะได้เห็นการทดสอบคลื่น 2300MHz และเริ่มใช้งานจริงกันได้ โดยเริ่มมีหลายๆคนเห็นทีมวางเครือข่ายของดีแทคขึ้นเสากระจายสัญญาณคลื่น 2300MHz กันแล้ว

ถ้าพันธมิตรระหว่างดีแทคและทีโอทีเกิดขึ้นได้ คุณภาพสัญญาณของดีแทคก็น่าจะพัฒนาเพิ่มขึ้นพอสมควร และลดความตึงเครียดต่อการประมูลในปีนี้ไปได้มาก แต่อย่างไรก็ดีดีแทคก็ยังคงต้องการใบอนุญาตเข้ามาใส่ในพอร์ทเพิ่มเติม เพราะคลื่นที่จะได้ทำร่วมกับทีโอทีนี้ จะมีอายุสัญญาไม่ยาวเท่าการประมูล และมีค่าใช้จ่ายไม่ได้น้อยกว่ากันเลย

dtac ยิ้ม กสทช. ยอมให้แผนการเช่าคลื่น 2300 จาก TOT ผ่านแล้ว ด้าน AIS , Truemove H ได้ยืดเวลาผ่อนค่าคลื่น 900 MHz

 

เงื่อนไข กฎเกณฑ์ วันเวลาในการประมูล – ผู้ชนะการประมูลคลื่น 4G 900/1800MHz ปี 2561

อัพเดท ทางกสทช. เตรียมเปิดประมูลคลื่น 1800MHz ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 โดยยึดหลักการประมูลที่ราคาตั้งต้นและเงื่อนไขกฎเกณฑ์ตามเดิม ทำให้วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นเอกสาร ไม่มีผู้ให้บริการรายใดตอบรับ ทำให้การประมูลคลื่น 1800MHz ครั้งนี้ต้องล่มลงไป รอติดตามว่าทาง กสทช. จะมีแนวทางแก้ไขปรับปรุงอย่างไรต่อไป

 

 

อ้างอิง

1ข่าวประชาสัมพันธ์ กสทช. : กสทช. ผ่านหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ที่จะใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ฯ ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

2ข่าวประชาสัมพันธ์ กสทช. : สำนักงาน กสทช. จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ที่จะใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ฯ ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

3manager online : คสช. เตรียมออก ม.44 ขยายงวดจ่ายเงินประมูลคลื่น 900 MHz

4ข่าวสด : กสทช.ไม่เห็นด้วยขยายเวลาจ่ายเงินคลื่น 900 MHz ตามที่คสช.หารือ

5ไทยรัฐ : ทรูมูฟ-เอไอเอสขอร่วมวง “กสทช.” ชงพักจ่ายเงินประมูลทีวีดิจิทัล 3 ปี

6manager online : นักวิชาการชี้ N-1 ทำคลื่น 900/1800 MHz ถูกดอง

6 Comments

 1. Avatar

  nngamlamyai Post on January 17, 2018 at 4:43 pm

  #986385

  สนุกแน่ๆครับ งานนี้ รอดูการปั่นราคาเคลื่อน ว่าจะสูงได้เท่าไร

 2. WhiteCat

  WhiteCat Post on January 17, 2018 at 6:43 pm

  #986395

  #Tour de France

 3. Avatar

  thanikul Post on January 17, 2018 at 9:58 pm

  #986417

  ขอบคุณสำหรับบทความครับ กำลังหาอ่านอยู่พอดีเลย
  900 5ghz ราคาสูงมากเมื่อเทียบกับกับขนาดจะมีใครเอาไหมหนอ

 4. Avatar

  leosungz Post on January 17, 2018 at 11:09 pm

  #986423

  มิน่าละ 2-3 อาทิตย์นี้คึกกันจัง

 5. ultimize

  ultimize Post on January 18, 2018 at 1:00 pm

  #986460

  งานละเอียด ดีงามบทความนี้

 6. Avatar

  usbuzz Post on January 18, 2018 at 3:50 pm

  #986479

  ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ
  ปล. true สีแดงแสบตามาก +_+

Leave a Reply

To Top