AIS Business หน่วยงานอีกฝั่งของ AIS ที่ให้บริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อองค์กรภาคธุรกิจ กางแผนธุรกิจ 2024-2025 ชูแนวคิด AIS Business Digital Evolution : Sustainable Business for a Sustainable Nation ที่นำโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายอัจฉริยะมาช่วยในด้านการทำงานขององค์กรภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม เปิดตัว ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจหรือ AIS EEC ที่จะเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีโซลูชันส์เพื่อภาคธุรกิจ ทั้งในมิติด้านองค์ความรู้ การทดลองทดสอบ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ Use Cases จริงสุดล้ำ เสริมภาพเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งอยู่ภายในโครงการ Thailand Digital Valley ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

AIS Evolution Experience Center ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล

AIS Business Digital Evolution

ที่มาของการจัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล AIS EEC เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและตลาดแรงงานในไทย ซึ่งเป็นผลมาจากแผนธุรกิจ 2024-2025 ตามแนวคิด AIS Business Digital Evolution: Sustainable Business for a Sustainable Nation ที่พร้อมนำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายอัจฉริยะติดสปีดการทำงานขององค์กรภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ช่วยหนุนขีดความสามารถและความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ประเทศ ผ่าน 5 ขุมพลังด้านดิจิทัล ประกอบด้วย

5G Ecosystem ขุมพลัง 5G อัจฉริยะ 

5G Ecosystem

จากศักยภาพและคลื่นความถี่ซึ่งมีมากที่สุดในรูปแบบหลากหลายทั้ง Network Slicing, Private Network เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่น ล่าสุด โรงงาน Midea Smart Factory ผู้นำการผลิตเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่ ได้เลือกใช้ AIS Dedicated5G Private Network เป็นโครงข่ายหลัก นอกจากนั้นด้วยศักยภาพของ  Paragon Platform แพลตฟอร์มที่รวบรวม 5G โซลูชัน อาทิ 5G Network Orchestrator, MEC, Edge, Cloud, Application Ecosystem ก็เริ่มมีกว่า 17องค์กร ที่เริ่มใช้งานจริงแล้วเช่นกัน อาทิ Mitsubishi Electric, Schneider Electric , AI and Robotics Ventures เป็นต้น 

Intelligent Network and Infrastructure 

ขุมพลังแห่งโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยในยุคปัจจุบัน พร้อมให้บริการตอบโจทย์ทุกองค์กร ครบครันตั้งแต่ On-Premise Cloud ไปจนถึงระดับไฮเปอร์สเกลยืนยันด้วยรางวัล Microsoft Partner of the Year – Thailand 3 ปีซ้อน(2022-2024), ผู้ให้บริการ Broadcom’s VMware Cloud Service Providerอันดับหนึ่งในไทย พร้อมความร่วมมือกับ Oracle เพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่จะให้บริการ Cloud ที่สนับสนุนการบริหารจัดการสำหรับองค์กรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังพร้อมแล้วที่จะให้องค์กรต่างๆ สามารถแสดงความจำนงการใช้บริการ ศูนย์ GSA ดาต้าเซ็นเตอร์ จากความร่วมมือของ Gulf, Singtel และ AIS ขนาดกว่า 20 เมกะวัตต์ ที่มุ่งนำเทคโนโลยีล้ำสมัย จากพลังงานสะอาด ได้แล้ว ก่อนเตรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2025

AI and Data Analytics 

ขุมพลังแห่งปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ที่พร้อมเปิดตัวบริการ Analytic X บริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Insight) ที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปปรับใช้ในการวางกลยุทธ์และสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อย่างตรงจุด 

Digital Platform and APIs ขุมพลังแห่งการเชื่อมต่อ 

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล อย่าง AIS Open APIs มาตรฐานระดับโลกของ GSMA และ CAMARA ที่ทำให้นักพัฒนา สามารถออกแบบบริการที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และ AISCPaaS – Communication Platform as a service แพลตฟอร์มการสื่อสารในรูปแบบบนคลาวด์ ที่ช่วยยกระดับการสื่อสารขององค์กร ให้สามารถสื่อสารได้แบบเรียลไทม์ ทั้ง เสียง วิดีโอ และ SMS โดยวันนี้ ไปรษณีย์ไทยได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการนี้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบุรุษไปรษณีย์กับผู้รับ ผ่าน ระบบสมาร์ทคอล ที่นอกจากจะช่วยให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการอีกด้วย

Industry Transformation ขุมพลังการยกระดับภาคอุตสาหกรรม 

เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปทรานสฟอร์มองค์กร โดยเน้นให้ความสำคัญกับองค์กรในทุกระดับ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต, ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก, ธุรกิจ SME, องค์กรสาธารณะและภาครัฐ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC จึงเป็นที่มาของการทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

พาทัวร์ AIS Evolution Experience Center (AIS EEC)

AIS Evolution Experience Center หรือ AIS EEC ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อธุรกิจ ตั้งอยู่ในโครงการ Thailand Digital Valley อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พัฒนาพื้นที่โดย depa ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล และขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัลสำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

AIS EEC จัดตั้งขึ้นโดย AIS Business โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเป็นศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ อาทิ 5G, Cloud, AI & Data Analytics, Digital Platform สัมผัสประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ และยังเป็นพื้นที่ ที่เปิดให้สำหรับการทดสอบ ทดลองเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมบนเครือข่าย และระบบนิเวศดิจิทัล โดยมี 3 เป้าหมายหลักในการใช้งานศูนย์ ดังนี้

1. Evolution Technology – ส่งเสริมและสร้างความรู้ ความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมาช่วยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาปรับใช้เพื่อเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจ

2. Experience Digital Transformation – สัมผัสประสบการณ์ การใช้งานจริงในการนำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรม และโซลูชัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสู่การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ

3. Center of Collaboration – ศูนย์แห่งการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ผู้ให้บริการโซลูชัน นักพัฒนา และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อทดสอบทดลอง แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างการเติบโตตามแนวทาง ECOSYSTEM ECONOMY ด้วยการทำงานร่วมกันข้ามอุตสาหกรรม เพื่อความมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

AIS Evolution Experience Center หรือ AIS EEC โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

 1. Exhibition Area 
 2. Meeting Area
 3. Laboratory Area
 4. Matching Area

ซึ่งส่วนที่เราจะพาไปเยี่ยมชม คือ Exhibition Area หรือ Experience Hall จุดพื้นที่สีแดง ตามภาพด้านล่าง

พาชม Exhibition Area 

Exhibition Area ประกอบด้วย 4 โซน ได้แก่

Digital Infrastructure & Platform 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G กับภาคธุรกิจด้านต่างๆ

 • 5G Network & Cloud 
 • Communication Platform (CPaaS & Open API) 
 • Data Analytic Platform
AIS EEC

Digital Industry Evolution 

ระบบโรงงาน สายการผลิตอัจฉริยะ

 • Smart Manufacturing
 • Smart Property & Retail

Sustainable Nation

การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเมืองอัจฉริยะ บริการสาธารณะ เกษตรกรรม และด้านสุขภาพ

 • Smart City and Public Sector Service
 • Smart Argriculture
 • Smart Health
AIS EEC

Modern Business Transformation 

การนำระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะมาปรับใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ

 • Smart Solution for Business
 • IoT Solution
AIS EEC

ซึ่งทั้งหมดใน Exhibition Area เราสามารถลองจับลองทดสอบของจริงได้ด้วยตัวเอง หากงงๆ ไม่เข้าใจ ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำการใช้งานอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็น ซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้คนทั่วไปที่สนใจ รวมถึงองค์กร บริษัท แสดงความจำนงขอเข้าใช้บริการและเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ช่องทางการจองล่วงหน้าเพื่อเยี่ยมชม AIS EEC  : https://www.ais.th/business/enterprise/communities-partnerships/ais-eec

Thailand Digital Valley คืออะไร?

Thailand Digital Valley

Thailand Digital Valley เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์กลางด้านการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)” ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) ตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่โดยประมาณ 30 ไร่ ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 5 อาคาร เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)