AXA S.A. บริษัทประกันสัญชาติฝรั่งเศส ได้ออกมาประกาศว่า ตอนนี้พวกเขาถูกแฮกเกอร์กลุ่ม Avaddon โจมตีด้วย Ransomware ขโมยข้อมูลไปกว่า 3TB ได้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพียบ งานนี้ส่งผลถึงแผนก Asia Assistance กระทบหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น มาเลเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศไทย

ข้อมูลที่ Avaddon ได้ไปอยู่ในมือกว่า 3TB นั้น ประกอบไปด้วย บัตรประชาชน, พาสสปอร์ต, ข้อมูลการจ่ายเงินประกัน, บุ๊กแบงค์, ข้อมูลการรักษาโรคประจำตัวของลูกค้า อาทิ โรค HIV, STD, โรคตับอักเสบ และโรคอื่น ๆ ซึ่งในส่วนนี้ Avaddon ได้มอบเวลาให้กับ AXA ทั้งหมด 240 ชั่วโมง หรือ 10 วัน ในการต่อรองจ่ายค่าไถ่ หากไม่จ่าย ทางกลุ่มแฮกเกอร์จะเปิดเผยข้อมูลลับของ AXA ต่อไป

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทาง AXA ได้ออกมาเปลี่ยนนโยบาย ระบุว่า พวกเขาจะยุติการจ่ายค่าประกันที่เกี่ยวกับ Ransomware ทุกกรณี โดยก่อนหน้านี้ FBI และศูนย์ Cyber Secruity ของออสเตรเลีย ก็เคยออกมาเตือนแล้วหนึ่งรอบว่า บริษัททั่วโลกกำลังตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มแฮกเกอร์ Avaddon นี้

 

ที่มา: Silicon Angel