ในการประชุม APEC ที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยและ Google ได้ประกาศจับมือขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในไทย พร้อมวางรากฐาน 4 เสาหลัก สร้าง Cloud Region แห่งแรกในประเทศไทย, ศึกษา และส่งเสริมการใช้ AI, วางนโยบายการใช้ระบบ Cloud เป็นหลัก และมอบทุนการศึกษาให้คนไทยสามารถเข้าถึงทักษะด้านดิจิทัลและระบบ Cloud ได้มากขึ้น

ความร่วมมือในระบบของรัฐบาลไทย และ Google ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการลงทุนตลอด 12 ปีที่ดำเนินการในบ้านเรา และทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อวางรากฐาน 4 เสาหลัก เพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เติบโตในเศรษฐกิจ AI ซึ่ง 4 เสาหลักที่ว่านี้ประกอบไปด้วย

เสาหลักที่ 1 – เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในไทย

Google Cloud ประกาศยืนยันเตรียมสร้าง Cloud Region ในกรุงเทพฯ เพื่อทำให้องค์กร และหน่วยงานในไทยเข้าถึงระบบ Cloud ได้มากขึ้น ขยายขอบเขตการบริการให้ครอบคลุมกว่าเดิม ช่วยให้การบริการด้านดิจิทัลต่าง ๆ น่าเชื่อถือ และรวดเร็วกว่าเดิม

พร้อมตั้งเป้าในปี 2573 หาก Cloud Region เสร็จสมบูรณ์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP ในบ้านเราได้มากกว่า 1.4 แสนล้านบาท แถมยังช่วยสร้างงานกว่า 50,300 ตำแหน่งด้วย

เสาหลักที่ 2 – ร่วมศึกษา และส่งเสริมการใช้ AI

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ Google Cloud ยังได้ริเริ่มร่วมมือกันเพื่อศึกษา และใช้งาน Generative AI ให้เกิดประโยชน์ในงานบริการของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, ในด้านการเงิน ,ด้านการพัฒนาภาคสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านขนส่งมวลชน

ทาง Google และรัฐบาลไทยจะดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ เพื่อปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมไซเบอร์ รวมถึงยังมีการร่วมพูดคุยเรื่องความเป็นไปได้ในการก่อตั้ง National CyberShield Alliance เพื่อช่วยให้รัฐบาลสามารถใช้ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ ระบบข่าวกรองภัยคุกคาม และ AI ร่วมกันเพื่อป้องกันการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ

เสาหลักที่ 3: วางนโยบายใช้คลาวด์เป็นหลักในไทย

Google Cloud จะเข้ามาสนับสนุนการพัฒนานโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลักในไทย (Go Cloud First) ซึ่งนโยบายนี้จะผลักดันให้ทั้งหน่วยงานรัฐ และเอกชนใช้ระบบ Cloud ที่มีความยืดหยุ่นสูง และค่าใช้จ่ายต่ำ แทนที่การวางระบบโครงสร้าง IT เอง ซึ่งต้องใช้พื้นที่ และมีค่าใช้จ่ายที่สูง

นอกจากนี้ได้ร่วมพิจารณาระบุประเภทของข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บใน Google Distributed Cloud Hosted ซึ่งเป็นระบบ Cloud แบบ Private ความปลอดภัยระดับสูงด้วย

เสาหลักที่ 4: ช่วยคนไทยให้เข้าถึงทักษะด้านดิจิทัลและระบบคลาวด์ได้มากขึ้น

Google จะร่วมมือกับทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อมอบทุนการศึกษาสำหรับใบรับรองทักษะอาชีพของ Google เพิ่มเติมจำนวน 12,000 ทุน ภายใต้โครงการ Samart Skills รวมทั้งหมดเป็น 34,000 ทุนเพื่อช่วยให้คนไทยได้พัฒนาทักษะ พร้อมรับใบรับรองทักษะอาชีพในด้าน Cyber Security, Data Analysis, IT Support และ e-Commerce โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่อง Generative AI Google ก็มีหลักสูตรขั้นพื้นฐานอย่าง Introduction to Generative AI Path ที่ช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Gen AI กับ AI ประเภทอื่น รวมถึงเข้าใจในการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีใบรับรองแบบดิจิทัลให้ด้วย

นอกจาก Google แล้ว ฝั่งรัฐบาลไทยยังได้เผยอีกว่าตอนนี้ทั้ง Amazon Web Service และ Microsoft ยังได้ตอบตกลงร่วมลงทุน Data Center ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 3 แสนล้านบาท เฉลี่ยนเงินลงทุนแต่ละบริษัทประมาณ 1 แสนล้านบาท พร้อมยืนยันว่า Western Digital ผู้ผลิต Hard Disk Drive รายใหญ่ระดับโลกก็ได้ขยายการลงทุนในไทยด้วยเช่นกัน

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์, Reuters